Tukang atawa patukangan dina bahasa sunda

Lamun urang ngabahas Tukang atawa patukangan dina bahasa sunda, pasti urang bakal nyangkut kana pagawean-pagawean anu tos ilahar di lakonan di perkampungan, sanajan lolobana patukangan teh geus jarang di lakonan,sabab. jaman geus modern
ngaran patukangan dina bahasa sunda
 1. Anjun  = Tukang nyieun parabot tina taneuh
 2. Bujangga/pujangga = Tukang nyieun/nulis carita
 3. Candoli = Tukang Ngajaga Pabeasan Dinu hajat
 4. Gending = Tukang Nyieun parabot tina kuningan
 5. Kabayan = Tukang dititah kadieu kadieu
 6. Kemasan = Tukang Nyieun perhiasan tina emas
 7. Kuncen = Tukang ngurus kuburan atawa tempat karamat
 8. Legig = Tukang ngasruk dina pamoroan
 9. Malim = Tukang meruhkeun sato galak
 10. Marangi = Tukang nyiuen sarangka keris
 11. Nyarawedi = Tukang Ngagosok Permata
 12. Pakacar = Tukang ngaladenan/ Bubujang/Pembantu
 13. Palendang = Tukang ngieun parabot tina tembaga
 14. Palika = Tukang teuleum/Tukang ngala lauk
 15. Pamatang = Tukang moro ngagunakeun tombak
 16. Pamayang = Tukang ngala lauk di laut
 17. Panday = Tukang nyieun parabot tina besi saperti " bedog,pahat,pacul jeung rea deui"
 18. Paneresan = Tukang Nyadap
 19. Paninggaran = Tukang moro ngagunakeun bedil
 20. Sarati = Tukang ngusir/meruhkeun gajah
Tah eta diantarana patukangan patukangan dina bahasa sunda

Advertisement
Tukang atawa patukangan dina bahasa sunda
Loading...