Kecap Wancahan Jeung Kecap Memet dina Adegan Basa

Kecap Wancahan Jeung Kecap Memet dina Adegan Basa - Dina Postingan Belajar bahasa sunda anu tos kalangkung sim kuring parantos ngabahas perkawis Tata Wangun Kecap anu di wangun ku 6 Rupa , nyaeta kecap asal, kecap rundayan, kecap Rajekan, kecap kantetan, tah ayna urang bahas Kecap Wancahan Jeung Kecap Memet

Dulur-Dulur anu nuju Belajar bahasa sunda
 • Kecap Wancahan  nyaeta kecap anu asalna meunang monokeun tina sakecap atawa leuwih tapi lain tina kalimah, pangna dipondokkeun aya sababaraha sabab:
  a. Lantaran deudeuh : - Geulis jadi Lis,neulis, Euis
  b. Rusuh nyebutna/ Gancang :
    -> Atuh da jadi Atuda, tuda
    -> Matak tea oge jadi Taktage
    -> Ke Heula
  jadi Kela
    -> Ceuk uing oge jadi Cekengge
 • Kecap Memet
  Nyaeta kecap anu asalna tina hiji omongan tuluy dicokot sawatara engangna nu dianggap penting, contona  : comro,misro, cireng, basreng,gulamet,sukro, gehu Jrd.
  Salain kecap memet aya oge anu di sebut kirata nyaeta Dikira-kira tapi nyata. contona : Geksor, Dugcir, Durcong, Guru , Jrd

Tah Eta Kecap Wancahan jeung Kecap memet anu masih sering di gunakan dina percakapan atawa obrolan sapopoe


Advertisement
Kecap Wancahan Jeung Kecap Memet dina Adegan Basa
Loading...