katapel, Carita Lucu

Katapel Carita Lucu
Geus aya kana dua mingguna si Bobon di RSJ sumber waras.
Manehna di rawat ti saprak sok ngomong sorangan bari nu di omongkeunna teh teu jauh ti ketapel deui.. ketapel deui, matak bosen anu ngadenge..

Carita Lucu Sunda katapel
Hiji poe, si Bobon di tanya ku dokter anu ngarawatna..

Dokter : "nuju naon jang?
Bobon : "nuju ameng we dok..
Dokter : ""jiga nu geus cageur ieu budak teh"" (gerentesna..) "ujang teh ameng naon kasep?"
Bobon : "nuju momobilan dok..
Dokter : ""bener geus cageur euy, teu nyebut katepel deui anyeuna mah"" (dina jero hatena..) "jang, lamun ujang geus cageur hayang naon?"

Bobon : "uing hayang kawin dok..
Dokter : "trus lamun geus kawin, pamajikan maneh rek di kumahakeun?
Bobon : "rek di pangku ka kamar dok..
Dokter : "tah geus di kamar??
Bobon : "ku uing rek di buka bajuna dok..
Dokter : ""anyyiir... bener ieu budak th geus cageur "" (batin na atoh..) "tuluy..???
Bobon : "tuluy ku uing di buka erokna dok..
Dokter : "mun geus di buka erokna???? (panasaran tingkat RT)
Bobon : "ku uing bakal di buka calana jerona, tuluy di laan karet kolorna keur nyieun ketapel dok!
Dokter: "!?#%&@*&!? (ngajoprak teu inget di bumi alam...)

Advertisement
katapel, Carita Lucu
Loading...