Kotak Amal

Carita lucu sunda "Kotak Amala" -Hiji mangsa pas keur Jum’atan, waktu kotak amal ngaliwat ka hareupeunana, Ujang Udin ngusiwel ngaluarkeun dompet, nyokot duit rebuan salambar, terus diasupkeun kana kotak amal.

kotak amal
Memeh kotak amal diiderkeun deui ka nu sejen, jang Asep noel ti tukang bari ngasongkeun duit ratusan rebu dua lambar. Bari nyerengeh, Ujang Udin nampanan eta duit, terus diasupkeun kana kotak amal.

Rengse Jumaahan, Ujang Udin nanya ka Jang Asep.

Ujang udin : “sep, gaya euy maneh meni badag2 teuing ngisi kotak amal teh ? Mani dua ratus rebu ?”

Jang asep :”Ih, da sanes artos abdi kang…. Apan eta artos teh ragrag tina loket Akang….. ”

Ujang Udin : “Kumahaaaa……?????” bari nyabut dompet anu dina saku calana tukang, tuluy ditingalian eusina

Ujang udin langsung ngagoak “huaaanyiiiiiing…… ” bari nalapungan ngacak2 sendal nu aya di masjid. Inget kana bayareun pulsa di konter nu beak di pake jang nelponan randa anak 7


Advertisement
Kotak Amal
Loading...