Carita Lucu Basa Sunda " Nginjeum SIM "

Carita Lucu basa sunda dina Judul : Nginjeum SIM

Carita lucu basa sunda
Hiji Waktu si Udin arek Ulin ka kota anu lumayan Jauh ti lemburna,  Si Udin geus dandan sataker kebek sabab pan di kota mah loba awewe anu herang. Si Udin geus nyiapkeun Motorna jeung teu poho manehna nginjeum SIM anu babaturana sabab manehna teu bogaeun SIM, soalna bisi kaparengan di tewak ku polisi jadi aya keur asongkeuneun pikirna si udin.

Si Udin Indit ka kota, eh... bener teu salah sangkaan si udin, di palebah pongkolan loba polisi keur rajiaan motor si udin eureunkeun ku Polisi.
Polisi : "Bisa ningali SIM-na"
Udin : "Ieu pak!"
Polisi : "Naha fotona teu sarua jeng beungeut maneh..?"
Udin : "Enya pak eta abdi nginjeum nu babaturan abdi"
Polisi : "Naha maneh make SIM batur, maneh geus ngalanggar lalu lintas!!!"
Udin : "Har, naha bapak ameuk-ameukan? babaturan abdi nu nginjeumkeun SIM-na wae teu ameuk !"
Polisi : "@#$!%!$@%"


Advertisement
Carita Lucu Basa Sunda " Nginjeum SIM "
Loading...