Peribahasa Sunda lengkap dengan contoh kalimatnya

Peribahasa Sunda lengkap dengan contoh kalimatnya - Paribasa Sunda atawa peribahasa nyaeta ungkar winangun kalimah anu kekecapan katut susunana geus matok. paribasa sok digunakeun dina obrolan jeung ungkapan bahasa sunda

Supaya lewih jelas baraya tiasa nitenan sababaraha paribasa sunda di handap katut conto kalimahna
 • Puasa Manggih Lebaran = Kokomoan
  Conto : Barangdahar teh suha mah siga anu puasa manggih lebaran
 • Buruk-buruk papan jati = Hade goreng oge dulur sorangan
  Contona : Buruk-buruk papan jati kang Adun teh, Najan bengal oge, da lanceuk kuring
 • Kawas Bueuk meunang mabuk =Ngeluk tungkul baru teu ngomong sakecap-kecap acan.
  Contona : Waktu dicarekan teh, Udin mah kawas bueuk menang mabuk
 • Kawas kacang ninggang kajang = Nyaritana nyorocos gancang pisan
  Contona : Mun geus nyarita teh, Amir mah kawas kacang ninggang kajang
 • Kawas hayang panyambungan = Talamba- tolombo teu puguh laku
  Contona : Basa karek Jol teh, Kawas hayang panyambungan Jaka mah
 • Legok tapak genteng kadek = Loba pangalaman
  Contona : Aki sastra mah parantos legok tapak genteng kadek
 • Kawas Ucing jeung Anjing = Teu daek rapih, hayoh pasea wae
  Contona : Si Udin jeung Si udan pagaweana ngan pasea wae kawas Ucing jeung anjing
 Masih loba paribasa-paribasa sunda nu sejena, Cag urang tunda heula ayna mah ke urang sambung deui. Mudah-mudaha postingan ieu aya manfaatna keur baraya
Mangga dikantun

Advertisement
Peribahasa Sunda lengkap dengan contoh kalimatnya
Loading...