Aksara Sunda

Aksara Sunda Baku
Dina Bahasa Sunda salain ti bahasa urang sunda oge Aksara sorangan anu tangtuna moal sarua jeung aksara bahasa lain, malahan barudak ayeuna loba anu teu kurang apal kana aksara sunda. kawantuna pan ayna mah barudak teh loba teuing ka pangaruhan ku budaya ti luar, anu antukna budaya sorangan kapopohokeun. salah sahijna nyaeta aksara sunda

Aksara sunda dibagi jadi 4 ( Opat) bagian, nyaeta :
  1. Aksara Ngalagena
  2. Aksara Swara atawa Aksara Vokal Mandiri
  3. Aksara Pangwilang atawa Angka
  4. Panyora/pananda Swara atawa Vokalisasi
Tah eta opat bagian dina aksara sunda, nu tangtu urang sunda mah kudu apal, ulah kaelehkeun ku bangsa deungeun, anu ngahaja diajar bahasa jeung aksara sunda.
kajelasan dina 4 bagian aksara sunda anu di luhur insya allah bade di jelaskeun dina postingan salajeungna ( hanca)
Advertisement
Aksara Sunda
Loading...