Sesebutan Bilangan Anu dilarapkeun Kana Barang nu Tangtu

Sesebutan Bilangan Anu dilarapkeun Kana Barang nu Tangtu - Dina waktu katukang sim kuring tos share kecap sesebutan bilangan, tah dina kasepetan anu ayna sim kuring bade medar deui kecap sesebutan bilangan tapi ayena mah anu dilarapkeun kana barang, biasana di pake dina obrolan sapopoe, bahkan kadang sok aya dina soal ulangan di sakola.
Bawang Sasihung

Tapi sanajan kitu masih loba keneh kecap bilangan ieu anu barudak ayna teu arapaleun, tah ku kituna sim kuring medar deui kecap-kecap bilangan anu sok dilarapkeun kana barang ieu
mangga urang titenan hiji-hiji
 • Ambekan  = Sadami
 • Awi           = Sabebek ( Sabeulah),Saleunjeur ( Hiji), Sadapur ( loba)
 • Bako         = Salempeng
 • Bangsal     = Sacangi ( sasiki)
 • Bawang     = Sasihung
 • Beas          = Sacangeum
 • Bilik          = Sailab
 • Boeh         = Sarirang
 • Cai            = Sakeclak
 • Cau           = Sasikat
 • Daun         = Sapongol, Sakompet
 • Eurih         = Sajalon
 • Injuk         = Sakakab
 • Cangkir     = Satangkeup
 • Jahe           = Sarempang
 • Jambe        = Samanggar
 • Japati         = Sajodo
 • Kalapa       = Sahulu
 • Kaso          = Sadapur, Salawuk
 • Kertas        = Salambar
 • Koneng      = Sasolor
 • Manjah       = Sadapur, Saluwuk
 • Munding     = Sarakit
 • Muncang     = Sadampa
 • Nangka       = Sacamplung
 • Pakean       = Sapangadeg
 • Papan         = Salambar
 • Pare            = Saranggey
 • Peuteuy      = Sapapan, sahangor,saempong
 • Salak         = Samangar
 • Samping    = Sakodi
 • Sangu         = Sapiring, sabakul
 • Sawah        = Sakotak
 • Suluh         = Sahurun
 • Tambang/ Tali = Sabatekan
 • Uyah          = Sahuntu, Sagandu, Sabata
Tah eta diantarana kecap bilangan anu sok dipake dina obrolan sapopoe anu dilarapkeun waktu nyebutkeun hiji barang anu tangtu.

Bilih aya anu bade nambihan mangga serat wae dina kolom komentar.
Haturnuhun

Advertisement
Sesebutan Bilangan Anu dilarapkeun Kana Barang nu Tangtu
Loading...