Kumpulan Kecap Panganteur Dina Basa Sunda

Dina Bahasa Sunda aya anu disebut kecap panganteur, anu tujuan atawa fungsina kecap panganteur ieu nyaeta pikeun ngantebkeun caritaan, boh dina kecap pagaweaan, boh kecap kayaan.

Dalam bahasa sunda kecap panganteur dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Kecap panganteur pagaweran ( Kata Pengantar Pekerjaan) dan kecappanganteur kaayaan ( kata pengantar keadaan)

Kumpulan Kecap Panganteur Dina Basa Sunda

Saperti conto dihandap nyaeta kecap-kecap panganteur

 • am dahar
 • barakatak Seuri
 • bek dahar
 • beberbet lumpat
 • berewek soeh
 • biur ngapung
 • blak nangkarak
 • blok bahe
 • bluk nangkuban
 • bray beunta
 • bray beurang
 • bray caang
 • bray muka
 • breg hujan
 • brus mandi
 • bur asup
 • burusut ngising
 • cat unggah
 • celengkeung ngomong
 • celengok nyium
 • cep tiis
 • cer kiih
 • ceuleukeuteuk seuri
 • clak tumpak
 • clik murag
 • crot nyiduh
 • deker dahar
 • dug sare
 • gampleng nampiling
 • gantawang nyarekan
 • gap nyabak
 • gaplok nyabok
 • gidig indit
 • gek diuk
 • geleber hiber
 • geleser maju
 • gewewek ngegel
 • gok paamprok
 • goledag sare/ngedeng
 • hing ceurik
 • jedak diadu/tidagor
 • jep pempe
 • jep jempling
 • jleng luncat
 • jol datang
 • jrut turun
 • jung nangtung
 • kerewek nyekel
 • kuiang hudang
 • lar ngaliwat
 • lat poho
 • leguk nginum
 • lek neureuy
 • leos indit
 • lep teuleum 
 • les leungit
 • luk tungkul
 • nyah beunta
 • nyeh imut
 • pes pareum
 • pok ngomong
 • rap dibaju
 • rengkenek ngigel
 • reup peureum
 • segruk ceurik
 • terekel naek
 • tret nulis
tah eta diantarana kecap panganteur, baraya pengunjung tiasa nambihan kecap kecap panganteur anu sejena, mangga tiasa di serat dina kolom komentar

Advertisement
Kumpulan Kecap Panganteur Dina Basa Sunda
Loading...