Ukuran Beurat Jeung Lobana Pare

Kajembaran Basa Sunda- Ukuran beurat anu bade di  pedar dina postingan ieu tangtu lain ukuran beurat anu dipake ku masyarakat nasional atawa internasional, ukuran beurat basa sunda ieu mah anu biasa digunakeun ku masyarakat sunda.

Ukuran Beurat jeung Lobana Pare teh ayna mah geus jarang digunakeun dina obrolan, malahan barudak ayeuna mah loba nu teu apaleun naon ari " Sagedeng", tah kusabab kitu ayna urang bahas deui dina ieu postingan supaya kaingetan deui.

Ukuran beurat jeung lobana pare basa sunda

Ukuran Beurat jeung lobana pare basa sunda diantarana nyaeta :
 • Saranggeuy : sagagang
 • Sapocong : Satengah Geugeus
 • Saendan : Sapocong
 • Sageugeus : dua pocong
 • Sagedeng : Sageugeus
 • Sasangka : lima geugeus
 • salanjer : Opat Sangka
 • Sacaeng : Dua Ratus Geugeus
 • Sabawon : Opat Pocong
 • Satanggung : Lima Puluh Geugeus
 • Saundem : kira-kira satengah leter
 • Samadea : Satengah Caeng
 • Sakati : Kira-kira 817,5 Gram
 • Sagantang : Sapuluh undem ( 5 Kati)
 • Saleter : 1 Dm kubik
 • Saemud : kira-kira saleter lewih
 • Sakulak : kira-kira 2,5 Kg
 • Sapikul : 100 kati
 • Sadacin : Sapikul
Tah eta ngaran ukurang beurat jeung lobana pare dina bahasa sunda anu sok digunakeun dina obrolan sapopoe
haturnuhun, manawai bahan katampi ku sadayana


Advertisement
Ukuran Beurat Jeung Lobana Pare
Loading...