Susunan Kelompok Aksara Ngalagena Sunda

Susunan Kelompok Aksara Sunda - dina Aksara Sunda anu di pedar dina website belajar bahasa sunda bisa di titenan dina pedaran di handap.
Susunan Kelompok Aksara diantarana nyaeta :
  1. Aksara Tikoro (laringan)   : K/a - G/a -NG/a
  2. Aksara Lalangit Teuas (palatal) : C/a - J/a - NY/a
  3. Aksara Huntu (Dental) : T/a - D/a - N/a
  4. Aksara Biwir ( Bilabial) : P/a -B/a - M/a
  5. Aksara satengah harkat ( Alveolar ) : Y/a - R/a - W/a
  6. Aksara Heas (frikatif,geser alveolar ) : S/a - H/a
  7. Aksara Heas (frikatif labiodental - velar-alveolar) : F/a-V/a-Q/a-X/a-Z/a
Tah eta Susunan kelompok Aksara ngalagena dina bahasa sunda, anu umumna susunana sarua bae sareng bahasa indonesia atawa bahasa sejena.
kanggo belajar bahasa sunda nu laina mangga di tingali bae dina Daftar Isi

Referensi : kamus kawi indonesia
Advertisement
Susunan Kelompok Aksara Ngalagena Sunda
Loading...