Macam Macam Kata Ganti Dalam Bahasa Sunda

Macam-Macam Kata ganti bahasa sunda,yaitu kelompok kata yang dipakai untuk menggantikan baik itu kata orang, kata benda,kata ganti Petunjuk,kata ganti penghubung,kata ganti tanya dan lain sebagainya 
Kelompok kata ini dapat dibedakan , yaitu:

1.    Kata Ganti Orang: ialah jenis kata yang menggantikan nomina. Kata ganti orang dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:
1.     Kata ganti orang pertama tunggal, misal : abi, abdi, simabdi,,kaula, pribados, kuring, simkuring, ( saya , aku )
2.     Kata ganti orang kedua tunggal, misal : maneh, anjeun, andika  ( anda, kamu )
3.     Kata ganti orang kedua jamak, misal : maraneh, ( kalian )
4.     Kata ganti orang ketiga tunggal, misal : anjeuna, manteuna, ( ia , dia )
5.     Kata ganti orang ketiga jamak, misal : aranjeuna, maranteuna. ( mereka )

2.    Kata Ganti Penunjuk: ialah kata ganti yang dipakai untuk menunjuk suatu tempat atau benda yang letaknya dekat ataupun jauh, misal : di dieu ( di sini ), di ditu (di sana), iyeu (ini), eta (itu), dan sebagainya. 

3.    Kata Ganti Penghubung: ialah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dan induk kalimat kata yang dipakai yaitu: anu  “(yang)”, sareung / jeung (dan)


4.    Kata Ganti Tanya: ialah kata ganti yang dipakai untuk meminta informasi mengenai sesuatu hal, kata Tanya yang dimaksud ialah : naon “(apa)”, saha “(siapa)”, dan sebagainya.
Advertisement
Macam Macam Kata Ganti Dalam Bahasa Sunda
Loading...