Ngaran Pakakas dapur basa sunda

Pakakas dapur basa sunda - Pakakas atau parabot dalam bahasa sunda banyak sekali macamnya, salah satunya pakakas dapur, pakakas dapur dalam bahasa sunda merupakan perabotan rumah tangga yang sering digunakan di dapur, karena memang masyarakat sunda masih menggunakan pakakas dapur tradisional, namun sekarang karena jaman sudah modern banyak perabotan dapur yang sudah di tinggalkan meskipun di daerah-daerah pedalaman masih banyak digunakan pakakas jaman baheula begitu istilahnya

Pada kesempatan ini saya mencoba membuat sebuah artikel pakakas dapur agar masyarakat sunda khususnya dan umumnya masyarakat luar mengenal atau mengetahui berbagai perabotan dapur yang sering digunakana oleh masyarakat sunda, dan sungguh tidak baik jika orang sunda sendiri malah tindak mengenal parabot dapur dan kegunaanya.

Ngaran Pakakas dapur basa sunda

Pakakas dapur basa sunda

Berikut ini saya postingkan beberapa pakakas dapur yang bisa anda pahami dan bagi anda yang sedang belajar lancar bahasa sunda tentu artikel ini sedikit membantu untuk mengenal bermacam-macam nama pakakas dapur orang sunda.

PAKAKAS DAPUR TINA ANYAMAN
Tolombong = Wadah bangsal,atawa hasil palawija
Dingkul = sagedeeun tolombong
Gebog = dingkul gede paranti wadah pare
Cecempeh = nyiru leutik paranti moekeun lauk asin
Nyiru = paranti napikeun beas beunang nyosoh
Tampir = nyiru gede paranti moekeun bangsal, sisikian
Besek = paranti wadah dahareun dina hajatan
Tingkem = paranti wawadahan upama nyanyabaan (kikiriman)
Sumbul = wadah sangu
Sumbul garitung = sumbul gede anu aya gantunganana (wadah kadaharan)
Tetenong = wadah kadaharan
Pangangen = paranti (tempat ngakeul)
Ayakan = parantingalo huut lemes
Ayakan gede = paranti nyieun opak
Cecenting = boboko leutik kaulinan barudak
Boboko = Paranti wawadahan (sangu, balanjaan oge sok dipake ngisikan)
Pasegan = said kapalang
Said = boboko gede
Totolonto = wangunna saperti tolombong (wadah timbel)
Aseupan = paranti nyangu
Hihid = paranti ngageberan waktu ngakeul
Rombong = wawadahan keur ngala buah
Piruruhan = wadah runtah
Carangka = paranti wadah jukut
Rinjing = paranti balanja ka pasar
Cireung = rinjing anu anyamanana carang dijieun tina hoe

PAKAKAS DAPUR TINA GARABAH :
Pariuk = paranti ngangeun
Jajambaran = tempat kukumbah
Anglo = hawu leutik paranti ngaliwet, naheur cai.
Keren = panti nyieun surabi (anglo leutik)
Kekeb = paranti nutupan sagu dinaaseupan
Cowet = paranti nyambel, ngarujak, ngalotek .
Pependil = parandi ngaliwet
Gentong = wadah cai
Paso = saleutikeun jajambaran
Mutu/gegerus = paranti ngarendos bumbu.

PAKAKAS DAPUR TINA KAYU JEUNG TI NU SEJENNA :
Seeng = panti nyangu make aseupan
Anglo = paranti ngayak tipung
Gerengseng = paranti nyieun dodol/wajit (tina tambaga)
Halu = paranti nutu
Kele = paranti ngala cai
Siwur = paranti nyiuk cai
Canting = siwur leutik tina awi
Sinduk = paranti nyiuk angeun (tina batok kalapa)
Koja = wawadahan tina jarring
Kaneron = kantong tina hoe anu bias dicangklek
Jojodog = paranti diuk bari nagog
Dingklik = jojodog jangkung keur diuk waktu gogoreng
Talenan = Paranti ngahiris bawang atawa bumbu liana
Cakil/cangklek = paranti ngagantungkeun siwur, ngaitkeun boboko
Teko = paranti wadah cai pikeun nginum
Poci = teko leutik
Meno = cangkir leutik taya gagangan
Paraseuneu = tempat nyimpen bibinihan luhureun hawu
Kawali = paranti gogoreng
Dongdang = wadah kadaharan(digotong) anu geus asakkeur ondangan
Bokor = tempat bubuahan tina tambaga
Tampolong = tempat ngaluah (anu nyeupah)
Paidon = I d e m
Padaringan = tempat nyimpen beas
Goah = ruangan leutik paranti nyimpen beas atawa tempat ngukus
Kati = paranti nyiuk beas tina batok kalapa
Kacip = pameulahan jambe (saperti gunting)
Cewo = Wadah apu pikeun ngalemar
Loloco = paranti ngaloco lemareun (biasa tina tambaga/kuningan sari)
Ulakan = pikeun ngageleng jenggel keur nyieun opak
Songsong = paranti niup seuneu di hawu
Cempor = dammar leutik (make minyak tanah)
Damar = pikeun nyaangan di dapur (make minyak tanah)
Delepak = paranti nyaangan make minyak suuk
Peso = paranti keukeureut olahan di dapur
Abir = peso gede paranti motongan daging
Dulang = paranti ngarih atawa ngakeul tina kayu
Keda = paranti nyimpen sangu tina kayu nari aya tutupna
Giribig = sabangsa bilik tapi dianyam rarekep keur moe bangsal (pare)

Advertisement
Ngaran Pakakas dapur basa sunda
Loading...