Ukurang Panjang Jeung Lega dina Bahasa Sunda

Ukurang Panjang Jeung Lega dina Bahasa Sunda - Dina bahasan anu katukang " Kajembaran Basa" sim kuring parantos medar ngaran Ukuran Beurat Jeung Lobana Pare, tah dina mangsa ayna sim kuring bade ngabagikeun sesebutan panjang jeung Lega.

Panjang Jeung Lega dina Bahasa Sunda


Satumbak  => 3,77 meter
Sabata  = >14 Meter pasagi
Sepal  => 1,5 Kilometer
Samil  => 1,5 Kilometer
Saare  = >100 Meter pasagi
Sahektar  =>  100 are
Sabau  => 500 Bata
Sakaki  = >0,3 meter = 30 Cm
Saelo  => 0,688 meter
Saicak  => Saelo pasagi
Sadim  => Satapak Jempol
Sajeungkal  => Sapanjang tungtung jempol nepi ka cingir dipentangkeun (20 cm)
Sajeujeuh  => Sarua jeung panjangna dampal suku kolot
Sadepa  => Sapanjang tungtung ramo leungeun kenca jeung leungeun katuhu lamun di pentangkeun ( 1,60cm)
Satampah  => Kira-kira sagede dampal leungeun kolot
Sakodok  => sapanjang ti tungtung jajangkung nepi kana kelek

Tah eta ulasan ukuran panjang jeung lega dina bahasa sunda anu sok di pake dina obrolan sapopoe
Advertisement
Ukurang Panjang Jeung Lega dina Bahasa Sunda
Loading...