Dongeng Sunda Ngakak, Surat Keur Abah Jeung Ema

Carita Sunda Ngakak kali ini menceritakan Seorang anak yang sudah menikah dan mengirim Surat kepada orang tuanya di kampung, simak cerita sunda lucu ini selanjurnya :

dongeng sunda ngakak lucu terbaru

SURAT KEUR ABAH JEUNG EMA

Kahatur Abah & Ambu
di Lembur.

Assalamu'alakum Wr.Wr.

Abah sareng Ambu,
Teu suka Enéng mah hirup dikitu-kitu ku salaki, majar cenah mun geus kawin mah bakal dipikanya'ah, nyatana mana...???

Méré duit ku méréna keur balanja, tapi ari dahar masih ménta kénéh ka Enéng....!

Ongkoh dipangmeulikeun baju nu aralus ari rék saré tara meunang make baju, na teu sieuneun Enéng asup angin kitu....?

Waktuna saré karék ogé reup, geus ditindihan bari kawas Ucing ungas-ingus sagala di ambeu an..., jigana têh ulah wéé... nempo pamajikan tibra saré téh.

Sok bayangkeun ku Abah & Ambu, mun kacugak ku Cucuk anu leutik waé, meni sakitu nyerina.... ieu mah Cucukna ogé leuwih gedé bari hayoh wé didedet-dedet..... duh nasib.....!

Ayeuna geus boga anak, nyatana kalah ka leuwih nya'ah ka anak....!

Ari ningali calana anak morosot, meni geuwat-geuwat diangsrodkeun kaluhur..... naha ari ka Enéng, sakitu calana Enéng geus bener, hayoh wéé.... diporosot-porosotkeun....!

Lamun istirahat digawé, tuluy balik heula ka imah, anak mah ngareunah dibéré duit keur jajan, na ari ka Enêng, kalah ka dikerem dikamar bari nitah muka baju jeung kutang.... terus Enéng têh ditindihan bari jeung didedet-dedet, sagala-rupa dirampa'an..., jeung êta wé deuih, angger ari  sasaran teh sok nyocokan parabot ki'ih Enéng....!

Na nu kitu nu disebut nya'ah ka pamajikan téh....???

Anu pang-anéhna mah, salaki Enéng waktu keur orokna, jigana mah kurang nyusu ka indungna...., da nepi ka ayeuna terus wé ngenyotan waé susu r karunya ka budak wé, sok tara kabagéan, bèakeun ku bapana.

Tah kitu Abah, Ambu kalakuan salaki Enéng téh, ngan Enéng sok tara loba gurah-geureuh wé ka salaki téh, bisi pundung.... hég teu daékeun deui kikituan.

Wassalam
Enéng.
Advertisement
Dongeng Sunda Ngakak, Surat Keur Abah Jeung Ema
Loading...