Cerita Lucu Bahasa Sunda Tai Hayam

Tai Hayam

Epot lempang mapay jalan ek ka kebon, pas di tengah jalan manehna mangihan tai hayam nu ledok warna coklat terus we di lengkahan kumanehnateh da sieun ka tincak bari terus nuluykeun lempangna.

Sangges nepi ka kebon nyampak aya lancekna Opot ker ngadekul di saung bari hahariringan. Pok we Epot teh ngomong ka lancekna, Kang kuring tadi di jalan mangih tai hayam tapi kuring masih panasaran keneh eta bener tai hayam atawa lain, urang puguhkeun hayu, cek Epot ngajakan lancekna. Indit dua nana neang. Sangges tepi kanu di tuju tuluy epot nunyukeun eta tai hayam ka opot lancekna.

Gek we duanana cingogo bari nyanghareupan eta tai hayam nu di tuduhkeun ku epot, iyeumah tai hayam cek opot ka adina epot, nya bener cek uing oge tai hayam, tapi uing panasaran keneh cobaan toel, sok we di toel ku opot teh,  hipu, bener iyeumah tai haysm bari di ambuan curukna, tuh heeh tai hayam iyeu mah, coba letak... Bener eta teh tai hayam kang,!!! Terus di letak ku opot teh eta tai hayam nu lamokot na curtuk nateh blem si tai hayam teh di lamot, ari pok nateh h bener juriggg iyeumah tai hayam, bbari ngagoler maneh na teh.

Bener nya tai hayam cek uing oge cek epot, sangges puguh eta tai hayam mah dua nana balik deuo ka kebon ek nuluykeun hanca gawe na.

TAMAT

Wasalam,

Advertisement
Cerita Lucu Bahasa Sunda Tai Hayam
Loading...