Wawangsalan atawa bangbalikan Jeung Contona

Wawangsalan / bangbalikan nyaeta hiji wangunan sisindirian anu di wangun ku cangkang jeung eusi sarta di satukangeuna eusina mangrupa tatarucingan.

Wawangsalan asal kecapna tina wangsul anu hartina wangsul, maksudna balik. tah eta sababna wawangsalan sok disebut bangbalikan anu asal kecapna tina balik.

Wawangsalan/bangbalikan dibagi dua nyaeta :

  1. Bangbalikan Lanjaran
  2. Bangbalikan dangding
Bangbalikan Lanjaran.
Nyaeta lanjaran wawangsalan anu teu kauger ku patokan pupuh. 

Conto bangbalikan lanjaran :
- Teu puguh monyet hideungan
  Teu puguh tungtungna (Lutung)

- Tepi ka kelor hejona
  Tepi ka antukna ( Katuk)

- Teu beunang di supa dulang
  Teu beunang di bebenjokeun ( Kejo)


Bangbalikan Dangding
Nyeta wawangsalan anu kauger ku patokan pupuh.

Conto bangbalikan dangding :
Kinanti
Di Cikajang aya gunung leutik,
asa paturay jasmani
kalong leutik saba gedang
kembang biru di astana
abot pisah jeung nu asih.

Tah eta Wawangsalan atawa dangding sarta contona, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana.

Artikel Laina :
Contoh wawangsalan 
Arti Wawangsalan/bangbalikan
macam-macam wawangsalan
Advertisement
Wawangsalan atawa bangbalikan Jeung Contona
Loading...