Kecap Sesebutan Kaayaan (Sifat Benda) Dan Contoh Kalimatnya

Kecap Sesebutan Kaayaan (Sifat Benda) Dan Contoh Kalimatnya - Salah satu yang harus anda pelajari ketika belajar bahasa sunda yitu tentang " kecap sesebutan kaayaan " (kata sifat benda ). Bagi sebagian anak muda masa kini mungkin sudah tidak ingat lagi dengan sesebutan kaayaan sifat dina bahasa sunda.

Kecap Sesebutan Kaayaan dalam Bahasa Sunda di bagi dalam beberapa bagian diantaranya adalah :

A. Kaayaan/ sifat Barang

1. Nuduhkeun Warna

 • Beureum euceuy 
 • Bodas nyacas 
 • Bodas ngemplak 
 • Hejo ngagedod 
 • Hideung cakeutreuk 
 • Hideung meles (dilarapkeun kana buuk jalma atawa bulu sasatoan) 
 • Hideung lestreng 
 • Koneng enay 
 • Koneng umyang (dilarapkeun kana pakulitan jalma) 


2. Nuduhkeun Rasa (menunjukkan rasa) 

 • Amis kareueut 
 • Haseum ngadengil 
 • Lada newewet 
 • Pait molelel 
 • Pangset moletek 
 • Panas nerengtep 
 • Tiis camewek 
 • Seungit melenghir 
 • Seungit meleber 
 • Seungit ngadalingding 
 • Bau meleedos 
 • Bau meledek 
 • Hangseur meleding 


2. Nuduhkeun Sifat/ Kaayaan (menunjukkan sifat/keadaaan) 

 • Herang ngagenclang (biasanya untuk air, tegel, dsb yang betul-betul jernih/ bersih) 
 • Herang ngagenyas 
 • Poek mongkleng (betul-betul gelap) 
 • Poek meredong 
 • Caang mabra 
 • Caang ngebrak 
 • Kandel kedeplik 
 • Ipis nyempring (betul-betul tipis) 
 • Pendek pecekrek 
 • Panjang ngagebay 
 • Gede ngajegir 
 • Leutik Campernik 


B. Kaayaan/Sipat Jalma (Keadaan/Sifat Manusia/Orang)


 • Bahenol = awakna lintuh matut, tapi bangun teu peungkeur 
 • Bahono = bohono, demplon, donto, lintuh semu peungkeur 
 • Bangbang = awakna jangkung gede 
 • Bangir = irungna alus, mancung 
 • Bayuhyuh = awakna lintuh pisan 
 • Bedegul = sirahna gede 
 • Besekel = awakna pendek gede bari ngeusi 
 • Bolotot = panonna gede 
 • Bopeng/garok = bowek, beungeutna pinuh ku ceda urut kasakit cacar (kuris) 
 • Bosongot = rupa beungeut atawa pasemon nu wanian 
 • Botak/butak = gundul di tengah-tengah sirah nepi kana tarang 
 • Buncir = sok dilarapkeun kana kaayaan beuteung (budak) anu mereketengteng lantaran loba eusina 
 • Bureuteu = beuteung nu nyemplu (lantaran lintuh keur kakandungan, atawa boga kasakit). 
 • Cadel = teu bentes nyebut aksara /r/ 
 • Cameuh = careham rada ngelok 
 • Cadok = gado nyosor ka hareup 
 • Cingked = leumpangna pincang, lantaran nyeri suku atawa cacad salah sahiji sukuna. 
 • Ceureuleuk = panonna buleud, beresih, cahayaaan tur alus sorotna. 
 • Demes = irungna pesek (sabalikna tina bangir). 
 • Dempu = awakna lintuh teu matut. 
 • Denok = awakna rada montok, doto, tur geulis. 
 • Deog = sukuna pengkor, teu bisa leumpang bener lantaran suku nu sabeulah rada pondok. 
 • Galing = buukna rada rintit. 
 • Galing muntang = buukna rintit tungtungna. 
 • Gamuleng = gademol, rupa beungeutna buleud tur ngeusi, awakna donto; (nu disebut gamuleng biasana awewe nu pakulitanana koneng umyang). 
 • Geulis = awewe nu rupana alus, pikaresepeun. 
 • Gomplok = buukna kandel. 
 • Gundul = sirahna lenang, taya buukan. 
 • Gandang = lalaki nu hade dangong, boh dina leumpang boh dina paripolah. 
 • Hejo carulang = kulit awewe nu alus, rada ngoraan tina hideung saten. 
 • Hulupeutieun = sirahna leutik 
 • Jalugjug = awakna jangkung 
 • Jebleh = biwirna nu handap leuwih rubak batan nu luhur sarta rada ngampleh 
 • Jeding = biwirna nu luhur leuwih rubak batan nu handap sarta rada ngampleh, biasana lantaran di dagor atawa ateul ku hileud, kaseureud engang, 
 • Kambuy = awakna lintuh tapi teu sehat, siga karembung 
 • Kasep = lalaki nu rupana alus
Demikian artikel Kecap Sesebutan Kaayaan (Sifat Benda) Dan Contoh Kalimatnya semoga membantu anda yang sedang belajar bahasa sunda

Incoming Search Article :


contoh kecap sipat bahasa sunda
contoh kecap bilangan
contoh kalimat sifat dalam bahasa sunda
arti beureum euceuy
arti hejo ngagedod
hartina hejo ngagedod
conto kecap sipat basa sunda
arti bodas nyacas
Advertisement
Kecap Sesebutan Kaayaan (Sifat Benda) Dan Contoh Kalimatnya
Loading...