SMS Bapa Ka Anak

Sms Isuk"
Bapa : anaking sehat..? Syukur upama sehat mah
Anak : (teu ngabales)

Pasosore.
Bapa : anaking kumaha kuliah teh lancar...? bapa
teh kacida sonona tp can bisa ngalongok hidep.
Anak : (teu ngabales)

Sma isukna deui.
Bapa : hampura bapak telat ngawesel... Ayeuna
bapa nitah ema hidep ngirim wesel ka bank
Anak : nuhun (ngabales)

Sms pasosore
Bapa : anaking naha hidep teh ambek ka bapa...?
Hampura bapa, bageur
Anak : (teu ngabales)

Sms isukna deui
Bapa : sanajan hidep teu ngabales sms bapa,
bapamah tetep rek ngasms hidep.
Anak : (teu ngabales)

Sma peutingna
Bapa : meureun hidep teh sibuk kuliah nepi teu
sempet males sms bapa. Nya keun wae upama
kitumah bapa moal nga sms deui hidep. Sing bisa
ngajaga diri, mudah"an hidep sing menang
kajembaran hirup anaking. Sing nyaah ka ema
hidep. ieu sms bapa panungtungan. Pileuleuyan
anaking buah panon bapa anu bageur.
Anak : (teu ngabales)

Dua poe ti harita hatena bet inget wae ka bapana.
Tuluy ngasms bapana.
Anak : bapa damang..? Hampura abdi bapa,
rumasa abdi seueur dosa ka bapa.

Datang balesan.
"Anaking ieu ema, bapa hidep tos di kubur kamari
alatan gering parna. Ngahaja teu ngabejaan hidep
sabab dititah ku bapak almarhum, pajarkeuna teh
bisi ngaganggu kuliah hidep cenah."

Anak na olohok mata simeuteun teu karasaeun
nyurucud cipanona
Advertisement
SMS Bapa Ka Anak
Loading...