Carita Bahasa Sunda Tongeret #3

Carita Bahasa Sunda Tongeret #3 - Urang Lajeungkeun deui carita sunda na ngalajeungkeun carita Tongeret Bagian 2.

Tongeret Bagian 3

Nepina disakola si Pandu culang cileung bisi aya si Eva,, mun katingali tijauh keneh manehna rek masang beungeut kuciwa,,, “Owhh ituu tuuhh,, ayaaa” ceuk si Pandu sabari leumpang, sangaja rek ngaliwatan Neng Eva,, si Pandu terus ngingkrig, hareupeun si Eva ge teu negor-negor acan, sugan mesem atau ngalirik ge heunteu,, cuek tehhh cuekkk wehhh harita mahh,, Neng Eva anu ngeuh kana kaayaan kitu, manehna ngan ukur bisa ningalikeun si Pandu liwatt bari ngageroan laun “Nduu,,”
tp si Pandu tetep kana strategina,manehna api-api teu ngadenge,,Neng Eva ge ngagerentes dina jero hatena mahh “tuhh pan ngambek..”,, pas rek diudag,, bel tanda asupp disadaaa,,,,
“Tetttttttt,,,,!!!” nandakeun kelas rek dimimitian,, Neng Eva ge teu jadi ngudag si Pandu na,,, pamikirna kembae cenah engke pas waktuna istirahat ge pasti panggih dikantin,,,

Sapanjang waktu aya dikelas, neng Eva jadi teu konsen kana diajarna,, manehna mikiran keneh prilakuna si Pandu pas panggih tadi,, na bener kitu si Pandu tehh beneran ngambek,,?? Neng Eva bingung kunaon manehna teu bisa narimakeun hal ieu,, padahal maneh na geus ngmg ka si Juli moal boga rasa ka si Pandu, tapi naha rasa ieu aya pas si Pandu td katingali ngambek,, apa ieu nandakeun manehna bogoh,,?? Apa ieu nandakeun yen manehna Paduli ka si Pandu,,??, pamikiran kitu anu terus muter dina hate jeung pikirana,,

Kitu oge si Pandu,, dikelasna laen diajar tapi malah seserengehan wae da atoh meureun strategina berhasil,, “Heheheheee,,,” pas pisan pelajaran matematika anu katelah guru na galak,,,
“Beleweeeerrrrr” wehh panghapus papan bor dialungkeun ku guruna,, untung wehh tina palastik mun panghapusna nu tina kayu benjol tahh sirahh si Pandu,,
“Aduuuhhhhhh” si Pandu reuwas bari nyekelan sirahna anu dibaledog ku panghapus,,
Simpeuuu saharitaeun mahh kelas tehhh,,, rek seuri ge kajeun keneh ditahan da sieun kabalerang,,
Pok guru matematika na ngmg,
“Ari manehh kunaon Nduu seserengehan waee sorangan,, cageurr Nduuu,,??”
“emmmm,,, emmmm,,, emmmm” Si Pandu teu daek nemalan,,
“dieuuuhhhh kahareupppp,,,” ceuk guruna bari gugupay ka si Pandu,,
“Emmm,,, emmm,,, emmmm” Si pandu anger teu nurut,,
“Ngannn ammm,, emm,,, aamm emmm wehhh manehh mahhh,,, emmm kunaon ari manehh,,?? Dieuhhh kahareuppp,,,” guruna ngabentak,, “ sakalian tahhh bawa panghapusna,,,”
Pandu ge cengkat tina tempat diukna,, tapi laena nyamperkeun malah becir kaluar kelas bari ngomong.. “Emmmuyeeesss paakkkk...” brebeett wehhh becirrrr,,,
“Dasaaaarrr budakkk badung,, teu bisa diwarahhh,,, hadeuhh,,” guruna gogodeg ningali kalakuan si Pandu,,,

Pamikir si Pandu daripada disetrap atawa titah ngerjakeun soal matematika dihareup mahh, mening keneh ngamankeun diri heula ka WC,,, jeung guru-guru ge geus arapaleun kana tingkah polah si Pandu ciga kitu teh,, komo sacan eta mahh,, guru awewe pernah dijieun ceurik ku manehna,, naon sabab ?? pedah eta guru rada seksi, make rok na tehh diluhur tu’ur,atuhh jadi sasaran empuk,, keur guruna nerangkeun bari diuk, manehna mahh pura-pura muragkeun pulpen,, tuluy wehhh no’ong bari terus dibejakeun deuihh ka si Qijum “Kremm Jummm,,”,, hadeuhhhh kitu tahh kalakuana tehh,,,

Singkat carita,, sanggeus 4jam mata pelajaran,, bel sakola ge disada deuii,,, “Teeeeeeettttt,,” nandakeun yen barudak tehh geus asup waktuna istirahat,, Si Pandu saperti biasa jeung si Qijum babarengan ka kantin, si Pandu sangaja langsung ngagidig teu nungguan Neng Eva liwat heula, da keur nerapkeun strategi defensif na keneh,, ceuk bahasa kolotna mahh jual mahall,, padahal mahh kamari manehna beres ti pagadean rek ngagadekeun harga diri ge geus teu laku,,

saperti biasa oge si Pandu ngumpul jeung babaturana nu sejen anu bareda kelas,, kabeh ngahiji dikantin,, “Calakatakkk,, calaakatakkk” wehhh eta barudak tehh seuseurian, teuing ari ngbrolkeun naona mahhh,,

Dilaen tempat,, Neng Eva keur bareng leumpang jeung si Juli arah ka Kantin oge,, sapanjang jalan ka kantin budak 2 eta tehh ngarobrol,,,
“Kumahaa si Pandu tehh Va,,?? Ceuk si Juli nanya ka Neng Eva,,
“Kumaha apanya ??”
“Etaa cenahh kamari mlm rek nelepon... jadi teuu,,??”
“Ayaa nelepon mahh,,” neng Eva sapotong-sapotong ngajawabna,,
“Teruss ngbroll naon waee atuhh,,??” Si Juli Kepooo
“Teu Ngbrol nanaon “ ceuk Neng Eva singkat
“Hooorr kumaha cenahh ai kamu tehh,, ongkoh nelepon tapi teu ngobrol,,”
“Enya Pan ku Eva teuu diangkat,, hiiihiii” Neng Eva nyikikik,,
“Atuhh ngomong wehh Va tatadi, aya nelepon mahh tapi teu diangkat,,, make kudu sapotong-sapotong tuda nemalna tehh,,, tapi baguslahh Va ari teu diangkat mahh,,, “ ceuk si Juli rada bungah,
“Tapi tadi si Pandu na jadi camberut ka Eva Jul,, cigana ngambek meureun pedah keur malem nelepon teu diangkat,, ngaliwat ge ihhh cuek wehh da,,,” ceuk Neng Eva ngajelaskeun kajadian tadi isuk ka si Juli,,
“aluuss kitu lahhh,,, mening tong dilayanan Va,,,”
“Tapii Eva boga rasa anu beda Jull,,”
“Rasa nu beda kumahaa,,??”
“Eva teu bisa narima dicuekeun ku Pandu,,??”
“Harr ituuhhh,,, pan kmu kamari geus ngmg ka aku, moal bogoh cenah ka si Pandu, tp gening ayeuna geus mulai aya gejala,,”
“Ga tauu euyy Eva ge bingung,, Eva baru da ngarasakeun ciga kieuu,,, kmh atuh Jull,,??
“Aduhhhh cilakaaa,,,” ceuk si Juli bari nepak tarang na anu jenong,,

Neng Eva jeung Si Juli ge nepi ka kantina,, maranehna mesen minuman ka tukang kantin,, gek diuk bari nunguan Jus jeruk jeung Jus Alpuket,, culang-cileng wehh neng Eva neangan wijih na si Pandu,,
Si Qijum anu ningali Neng Eva keur culang-cileung langsung ngabejaan si Pandu,,
“Nduu,,, nduu,, nduuu,,, si Eva Ndu culang cileung wae,, cigana keur neangan jelma tah,,” ceuk si Wijum bari nepakan taktakna si Pandu anu keur ngobrol jeung baturana nu sejen,, si Pandu ge tuluy malik ka si Qijum,,, “Manaaa Jum..??”
“Ituu tuhhhh deukeut etalase,,” ceuk si Qijum baaari tutunjuk
Ditingali tehh enya wehh Neng Eva keur culang-cileung ciga keur neangan nu ewh,, pas pisan deuihh pas si Pandu ningali ka arahna neng Eva,, Neng Eva ge pas ningali ka Si Pandu,, si Pandu ge gesit buru-buru miceun beungeut,, Neng Eva anu geus nyaho si Pandu aya dimana tuluy nyampeurkeun katempatna si Pandu..

“Kuclukk,,,kuclukkk,,,kucluukkkk” Neng Eva leumpang,,
Atuhh ningali kitu mahh baturan si Pandu nu sejen ge jadi rame ningali Neng Eva leumpang kaarah maranehna,, “Nduu,, nduu,, nduuu,,, cigana si Eva rek nyamperkeun ka maneh tahh,,” ceuk salah sahiji baturana anu diuk pahareup-hareup jeung si Pandu,,
“Keun wehh anteppp,,, teu nyangka tahh budak tehh bari jeung cupu ge wanian uyy,,” ceuk si Pandu bari rada heran,,
Teu lila neng Eva ge nepi ka riungana si Pandu,, tuluy weh nepak taktakna,, pok wehh ngmg,,
“Nduu,,” ceu neng eva ngageroan si Pandu,,
Si Pandu anu geus ngarasa aya diluhur angin, manehna anger jual mahal,,
“hahhh,,!!” ceuk si Pandu bari malik..
“Eva moo ngmg,,” ceuk Neng Eva singkat,,
“Nyaa sok wehh moo ngmg mahh,, tinggal ngmg wehh,,” ceuk si Pandu cuek,,
“Alim didieu ngmg na.. hyong 4mata,,”
“4mata mahh engke malem Va dina TV jam 10,,” ceuk si Pandu ngeleg,,
“Sriuuss ihh Eva moo ngmg,,” Neng Eva rada kesel,,
“Nya Pan tadi ge kata pandu sok wae ari moo ngmg mahh,, na kitu aya nu ngalarang,, da heunteu,,”
“Enyaa tapii alim didieu,,”
“Sok atuhh dimana,,??” ceuk si Pandu rada ngelehan,,
“Engke pas pulang sakola pulangna bareng, ke ku Eva kamu pulangna dianteurkeun,,” ceuk si Eva ngajakan balik bareng kana mobilna,,
Si Pandu anu geus nyaho eupana ka dahar,, nemalna datar,,,
“Enya kumaha engke wehh,,”
“Ihh nyaaaa,, pokona ke ku Eva kamu ditungguan diparkiran” ceuk Neng Eva bari terus ngaleos
Atuhh ngadenge Neng Eva ngmg kitu mahh rame deuii waee kumpulan eta tehh,,
“Cieeee,,, cieeee,, cieeeeee” galakgaaakkk wehh nu sejena sareuri,, anu meleg pisan mahh si Qijum, kusabab manehna geus ngarasakeun gejala-gejala rek eleh tehh,,
“Nduu,, tawaran nu kamari teaa berlakuu knh teuuu,,??” ceuk si Qijum ngolo,,
“Jooorrrr wehhh,,, geus basii nu kamari mahh,, geuss teu lakuu,,” ceuk si Pandu ngarti arah omgngn si Qijum kamana,,, “Tuda seaa mahh ku uing ditawaran kamari make nolak,, pokona mahh sabulan wehh jadi tukang ojeg,,,” ceuk si Pandu negeskeun,,
“Hadeuhhh,,,” si Qijum ngahelass,,
“Iyeessss startegi aing hasill uyyy” gerentes hatena si Pandu,,

Waktuna bubar sakola,, Neng Eva sangaja nungguan deukeut gerbang sakola,, manehna talatah heula ka supirna supaya nungguan sakeudeung da rek aya nu rek diajak balik bareng (Maklummm wehhh anak anggota dewan awewe hiji-hijina deuihhh jadi ka sakola ge dianter jemput ku supir),, anu jadi korbannya si Juli,, anu biasa balik bareng jeung Neng Eva, harita mahh titah balik tiheula,,
teu lila nungguan si Pandu ge liwat jeung si Qijum,,
“Nduuu,,” neng Eva ngageroan,,
Si Pandu ngan ukur malik hungkul terus leumpang deuii,, si Qijum anu ngilu ngadenge ge ngmg “Nduu itu digaroan ku si Eva,,”
“Hu’uhhh antep heullaaa..” temal si Pandu ka si Qijum,,
“Nduuuu,,” Neng Eva ngudag bari narik leungeuna si Pandu,,
atuhh si Pandu ge ari ditarik leungeuna mahh langsung eureun lempangna ge ge,,
“Kunaon Vaaaa,,??” ceuk si Pandu anger jual mahal (Si Ajigg tehh kaleuleuwihan jual mahalna,, hadeuh)
“Eva moo ngmg ihh,,” ceuk neng Eva bari camberut
“Enyaa sok ngmg atuhh,, mom ngmg mahh,,”
“Enyaa ulahh didieu,, hayuuu ikut jeung eva,,” Ceuk Neng Eva bari ngabebedol leungeun si Pandu,,
bari jeung kapaksa (Caritana mahh kapaksaaa) si Pandu ge nuturkeun asup kana mobilna si Eva,,
“Gebruggg,,, gebrugggg” dua panto mobil kasada ditutupkeun,,

Ku ngagebrugna Panto mobi..l eta nandakeun yen dongeng tehh kedah dicekapkeun heula dugika dinya,, urang lajeng deuii enjing dina waktos sareng rohangan nu sami,,
Insyaa allah..

Lejing Mu Bodas
Sardun Simangku Randa
Advertisement
Carita Bahasa Sunda Tongeret #3
Loading...