Carita Bahasa Sunda. Tongeret #5

Carita Sunda Tongeret Bagean 5

Ngadenge ngarana disebut Lia, Neng Eva mulai mikir,, sihoreng salila 6 bulan bobogohan tehh si Pandu can aya robah na,, tapi Neng Eva tetep santai teu gancang naek darah alias darah tinggi,,

Ti dinya Neng Eva mulai sadar yen cara manehna bogoh ka lalaki ku cara bro-bro an tehh gening salah, cara ngawowoy kitu teu bisa dipake ngarubah sifat jalma,, tadina mahh Neng Eva teh mikir sugan jeung sugan wehh ku cara kitu mahh si Pandu bisa jadi nyaah pisan ka manehna, ai singhoreng gening heunteu..

Neng Eva teu matak jadi ijid nyaho si Pandu can bisa robah, hubungan jeung si Pandu masih knh dijalanan, tp teu ciga 6 bulan katukang cara ngajalanana, malah manehna mikir meunang pangalaman anu kacida berharga jang ngajalanan hirup kahareupna, da materi mahh bisa diteang, tapi pangalaman ciga kieu can tangtu batur bisa boga,,

Hubungan Pandu jeung Eva akhirna pegat pas 2 nana geus lulus sakola, kusabab Eva kudu kuliah ka luar kota, ari si Pandu leuwih milih neruskeun di Lembaga Pendidikan lokal,, Neng Eva teu bisa mun kudu ngajalanan LDR mahh (Lila dan Rieut... Lila panggihna,, Rieut mikirana,,,), kusabab nya Neng Eva teu percaya, ku deukeut na ge bisa,, komo deui jauhna,,
“Nduu,, ayeuna mahh kita udahan weh nyaa,,!!” ceuk Neng Eva basa rek papisah
“Hoorrr kunaon,,??” tanya si Pandu
“Eva disuruh kuliah ka Bandung ku si Papap..”
“Pan masih bisa tetep hubungan meureun Va,,” Si Pandu mbung kaleungitan Paus..
“Enya sihh,, tapi Eva ga bisa ngajalanan hubungan jarak jauh mahh,, nyiksa diri,,”
“Naha make nyiksa diri,,??”
“Eyy meni teu nyadar atuhh,, kamu Eva deukeut ge bisa keneh bobogohan jeung nu sejen, komo deui mun Eva jauh,, ahh cape mikirana ge,, mun ti dulu kamuna bisa ngabuktikeun omongan kamu mahh yen kamu rek rubah, mungkin Eva ge bisa percaya ka kamu,, tapi pan kamu mahh ngomong na hungkul,, ditukangeun Eva mahh kamu salingkuh,,,” Ceuk Neng Eva ngajentrekeun..
“Ceukk sahhaaaaa..??” si Pandu rewas Eva nyahoeun kalakuana,,
“Ulahh nutupan Nduu.. udah cukup kamu ngabohongan Eva, Eva dah tau semuahh.. tapi Eva Cb mertahankeun kusabab Eva pgn ningali kamu rubah,Eva nyaah ka Pandu kusabab karak jeung Pandu Eva bisa ngarasakeun naon anu disebut jatuh cintrong,,, tapii... sampe ayeuna kamu ga da rubahna pisan, jujur Eva kecewa pisan Nduu,, hikk,,,hik,,,hikkk,,” Neng Eva Ramisak..
Si Pandu anu teu rumasa boga dosa ngan ukur nemal datar,, “Owhhh,, nya udah ari kitu mahh,, mun kamu pengen udahan mahh nya sok wehh teu nanaon, da Pandu mah ngajalanan hubungan kumaha awewe na,, mun awewe na pengen udahan piraku ku Pandu rek dipapaksa supaya diteruskeun komo kudu nepika pandu momohonan mah,,, ihh heunteu pisaaannn,,,” (Gagahhh nyaa lalaki tehh ieu mahhh,, hahahaaa)
“Enya Nduu,, Eva ge teu butuh kamu nepika kitu mahh, anu ku Eva butuh mahh kamu bisa robah,, tapii ayeuna mahh dah telat,, Eva baru pertama ieu bogoh ka lalaki, tapii,, ieu pertamana oge Eva kanyenyerian ku lalaki, makasih buat pengalaman anu berharga ieu, kusabab pangalaman ieu bakal dipake ku Eva jang kedepana,, ngan inget Ndu,, mun kamu terus-terusan ciga kieu, hiji waktu kamu pasti kena akibatna,,”
“Dihhh gening jadi ngado’akeun goreng,,??”
“Bukan ngedo’ain jelek Ndu,, tapi Eva ngingetan pandu,, sakali deuii,, makasih buat smua nyahh,, Eva pamit..” ceuk Neng Eva pamitan ka si Pandu bari ditutup ku nyium tarangna si Pandu karna nyaah jeung teu boga dendam ka si Pandu...
Dasar si Pandu mahh nurustunjung,, geus jelas-jelas batur kanyenyerian,, laena menta hampura malahh sekuuttt wehh santai da teu rumasa.. hadeuhhh... (ulahh diconto nu kieu mahh), pamikirna mahh pegat hubungan jeung si Eva ge masih keneh aya Paus-paus nu sejen anu bisa dijala,,

Carita si Pandu jeung si Eva ngan ukur nepi dinya,, Pandu teu kapok saeutik-eutik acan ,, maneh na malah leuwih nyaman ngajalanan hubungan anu samacem kitu,, geus kaluar sakola ge maneh na makin gesit neangan awewe anu bisa dimanfaatkeun ku manehna,, komo geus asup ka kampus mahh manehna asa ciga aing pangkasepna, kusabab kapilih jadi Jajaka kampus,, geus aya babaraha bulan kuliah di lembaga pendidikan eta pamorna ge makin naek,, kabukti aya babaturana anu basa harita bareng di ospek ngobrol dina telepon jeung manehna,, Pandu nyokot kelas reguler, baturana nyokot kelas Karyawan,, sebut weh si Dede,,

“Nduu,, si Thalia naksir kamaneh,,!!” ceuk si Dede ngabejaan si Pandu..
“Thalia mana,,??”
“Thaliaaa.. anu baheula keur ospek katingali tattona dina cangkengna,,, ayeuna pan sakelas jeung urang di kelas karyawan...” ceuk si Dede bari pepeta..
“Owhh.. nu cangkeng na aya tato kembangan lin, Anu cameuh,,.??”
“hu’uhhh etaaa..”
“Owhh hu’uhh apal,, terusss..??”
“Urang rek menta tulung kamaneh,,??”
“Menta tulung naon..??”
“Urang tarohan jeung si Thalia, mun urang bisa ngadatangkeun maneh engke peuting ulin ka kampus,, urang menang,, tapi mun maneh teu datang urang nu eleh,,,”
“Tarohana naon..??” ceu ksi Pandu cuek wehh dijieun bahan tarohan tehh, da mun enya jelema bner mahh bakal ambek dirina dipake barang tarohan..
“Mun urang meunang,, maneh rek ditangkeup tuluy smolen hareupeun barudak kampus,, jeung ditambah geng urang rek ditraktir ku manehna,,”
“Wahhh,, anak jelema beunghar lin ??” angger si Pandu mahh nanyakeuna tehh nu kitu..
“Pisan Nduu.. anak tokeh..” ceuk si Dede ngabejaan si Pandu da emang si Thalia mahh turunan chinese,,
“Wahh bolehhh tahhh,,, nya geuss engke peuting urang datang ka kampuss,,” ceuk si Pandu nyanggupan pamentana si Dede,,,

Teu diengke-engke,, pas waktuna bubaran kampus si Pandu datang ngecer make angkot,, si Dede ge atohh ningali si Pandu nepi pas dina waktuna, artina manehna menang tarohan jeung si Thalia,, atuh emprak anu sejena ge.. “Aseekkkk si Pandu datang uyyy,,, Tangkeupp... tangkeupp.. tangkeuppp..” ceuk geng na si Dede sorak...

Si Thalia ge teu bisa mungkir yen manehna eleh tarohan.. “Hayoohhh seaahhh Thaliaa,, gera smolen,, pan geus jangji” ceuk si Dede ngajujurung si Thalia maklum wehh da si Eta mahh tulang lunak jadi bahasa ka awewe na ge kitu..
“Ke heulaa atuhhh De,, sabar,, sabarrr,,, rek dahar heula permen bisi aya aroma teu sedapp,, urang mahh moal lumpat,, urang mahh konsekuen,, “ ceuk si Thalia nemal si Dede, maklumm deui da si Thalia mahh bahasana rada kurang merenah,, tatoan sihh,,, hihiiii..

Si Pandu ge ngan ukur sura seuri ningali garombolan eta sing sarurak, meni asa siga arjuna ari geus kitu tehh,, teu lila si Thalia nyampeurkeun ka Si Pandu tuluy nangkeup... bari malik deui ka si Dede...
“Dee.. ke pas smolen na abadikeun nyaaa,,” si Thalia malah menta di photo..
“Muuuuuuuuuuaaachhhh” tehhh biwir na si thalia nempel kana biwirna si Pandu bari rada liala deuihhh nempelna,, ari si Pandu mahh ngarana ucing,, dibere lauk nya dikerewekk,,, “Jepreeettt” wehh ku si Dede di photokeun,, teuing jang naon eta photo engkena,,
Ku cara hungkul kitu ge,, si Thalia geus nganggap yen si Pandu sah jadi kabogohna, tanpa tatanya boga kabogoh atau acan,, boogoh atau heunteu,, ku datangna si Pandu ge maneh na geus nganggap rasa anu dipika boga ku manehna ditarima ku si pandu... akhirna mahh si Pandu ge nganterkeun balik si Thalia ka imahna,, tapi ternyata si Pandu anu sacana emang teu kenal ka si Thalia ngarasa diwadulan ku si Dede,,,

Diwadulan perihal naon..??
urang lajeng deui enjing...

Lejing Mu Bodas
Sardun Simangku Randa
Advertisement
Carita Bahasa Sunda. Tongeret #5
Loading...