Carita Bahasa Sunda . Tongeret #7

Carita Nyambung bahasa sunda
Tongeret Bagean 7

Si Pandu rada mikiran diancem kitu mahh,, bisina enya si Thalia ngalakukeun hal-hal anu teu diduga ku manehna,, “Duhhh koplook tehhh aing jadi kapikiran yeuhh,,” kitu cenah nu aya dina pikirana teh bari terus kaluar deui nyampeurkeun baturana anu keur maraen remi diteras imahna,, gek wehh sila deuii si Pandu ge... “Giliran saha ayeuna,,??”
“Nya balikan deuiilahh,, maneh lila teuing sih inditna” ceuk salah sahiji baturan si Pandu nemal..
basa maen remi ge si Pandu jadi teu konsen, loba hulang huleng mikiran kalimatna si Thalia..
pok weh baturana ngomong,,
“Ari manehh kunaon Nduu,, hulang huleng kitu katempona tehh,,??”
“tadii si Si Thalia telepon,,”
“Deuhhh lain titah kadieu Ndu.. titah mawa udud,,” ceuk nu sejena ngilu ngmg..
“Udud.. udud.. ti hongkong... batur keur ngadat..”
“Pantesan atuh hulang huleng waee..”
“Aaalaaahhh,, asa ku sinarieun maneh mikiran awewe ngadat Ndu,, biasana ge cul leos,, tara mikiran nu kararitu..” ceuk baturana si Pandu anu keur nyekel gitar...
“Aeng mahh mikiran lain masalah ngadatna,, tapi ancemana uyy,, rada paur yeuhh,, sok sieun katempuhan,,” ceuk si Pandu aya rasa khawatir,,
“Na ngancem kumaha kitu,.?” Anu nyekel gitar nanyaa deui..
“tong hayang nyahoolaaahhh,, mening maen remi deui wehh,,, jorrr teuing ahhh,,” ceuk si Pandu teu paduli..

Geus weh ti saprak si pandu ngmg kitu mahh masalah si Thalia ge kapohokeun, manehna aranteng begadang maen remi bari dicamerokan ku bulao nepika jam 3 shubuh.. geus warareg mahh maen remi na sing garuher dikamarna si Pandu 5an eta tehh,, sararena ge tumpuk cue,, kamar samenel diisian ku 5an,, atuuuuh padesek-desek sarena ge,, mana mololor na tehh siga kolecer deuihhh.. menii muiiirrr..

Panon poe ge bijil,, sora manuk sing caaruit nandakeun poe geus isuk..
sakumaha biasa,, Indung na si Pandu ngajalankeun rutinitas ibu rumah tangga.. Gegeroh,, sasapu,, jeung sajabana,, tapi basa harita mahh rutinitasna ka seling ku sora telepon imah na..
“kringgg... kring... kriingg...kringg.. kriinggg”
“Saha anu telepon wayah kieu.. asa ku tanginas,,” Indungna si Pandu anu keur sasapu ge lumpat moro telepon..
“haloo..” ceuk indungna si Pandu..
“Bla... blaa... blaa...”
“HAAAHHHH... owhh enya bu nanti saya sampein ke anak saya...” ceuk indungna si Pandu nemal eta telepon, teuing mng kabar naon da indung na ge rada ngorejat..
Gagang telepon disimpen indungna si Pandu langsung ngagedoran panto kamarna si Pandu..
“bugg.. bugg.. bugggg.... Nduuu,,, nduuu.. panduuuu...” ceuk indung na bari saeutik ngagerewek..
baturan si Pandu anu ngadenge panto digedoran jad i kageuingkeun...
“Bugg... buggg... bugggg... Panduuuu...” indung na gegedor knh..
“Nduu.. ndu.. nduuu... indung maneh ngageroan tuhhh.. ceuk baturana ngageuingkeun si Pandu anu keur sare bari calangap..
“heuuhhhhh,,” si Pandu lilir..
“Ituu indung manehhh gegedor..”
korejat si Pandu ge hudang tina tempat sarena, tuluy muka keun panto,,
“Aya naon Mah,,??” ceuk si Apandu nanya indung na..
“itu tadi mamah narima telepon, cenah ti rumah sakit ASPIRA,,” ceuk indung na nemal..
“terusss,, naon hubungana jeung Pandu..??”
“Nya anu diteangan maneh,, rek ngabejaan si Thalia di rumah sakit,,” ceuk indungna ngajelaskeun..
Si Pandu ge ngajenghok ngadenge berita kitu mahh,,, “hahhhhh.. si Thalia di Rumah sakit.. kunaon cenah...??”
“Nteu apal da ngan ngmg kitu hungkul...”
“haduhhhh kajadian pisannn,,”
“kajadian naon..?” Indungna jadi ngilu kepo..
“Heunteuu ahh,, aya wehh pokona mahh..” ceu si Pandu bari terus asup deui ka kamarna nyokot anduk tuluy mandi,, tidak lupa menggosok huntu.. dan ngageuingkeun teman..temannya,, da rek anteur indit ka rumah sakit..

Nepi ka rumah sakit,, si Pandu tatanya ka bagian resepsionis rumah sakit, ku bagian terkait ge dibejakeun, yen anu ngarana si eta tehh aya diruang itu.. atuhh gidig tahh si Pandu jeung baturana teh indit karuangan anu disebutkeun ku resepsionis tadi,, pas asup tehh enya wehh si Thalia aya keur ngulamprehh bari baru diinfus irung dioksigenan,, dibaturan ku indungna anu keur diuk dina korsi...
“Pagi tanteu..” ceuk si Pandu nyapa indung na si Thalia..
“pagi.. siapa yah..??” ceuk indungna si Pandu nanya,, da salila hubungan jeung si Thalia indungna mahh can pernah wauh ka si Pandu..
“pandu Tan.. mau nengok Lia..” ceuk si Pandu ngenalkeun diri, da ari babaturana mahh nunguan di luar ruangan..
“Ohh kamu yang namanya Pandu.. “ ceuk indungna bari unggeuk-ungeukan ciga boneka anu sok ditempelkeun dina dashboard mobil.. angkott... hahhaaaa..
“Iyaa Tan,, saya pandu temennya Lia..”
Si Thalia ge lilir ngadenge si Pandu datang mahh,, manehna ngalieuk ka si Pandu bari mesem.. oksigena ge dileupaskeun ku si Lia..
“Nduuu...!!” ceuk si Thalia kadenge laun sorana..
anu jadi indung ngarti.. yen anakna pasti boga hubungan jeung si Pandu,, tuluy wehh indungna mahh kaluar ruangan, mere waktu si Thalia jeung Pandu ngobrol.. “Liaa.. mamah ke kantin dulu yahh,,”
Si Thalia ge nemal ku Unggeuk leuleus,,
Geuns Indung na kaluar mahh, gek weh si Pandu tehh diuk dina ranjang gigireun si Thalia,,
“Ari kamu kenapa ciga kieu,,??” si Pandu nanya,,
si Thalia nemal ku mesem deui bari terus nyekelan leungeuna si Pandu,, pok ngomong,,
“Sekarang kamu percaya kan kalo Lia sayang ka kamu,,” ceuk si Thalia nemal..
Gebegggg,,, si Pandu ngagebeg,, kusabab salila manehna ngajalin hubungan jeung awewe, karak aya awewe anu ngabuktikeun kanyaahna ku ngalakukeun hal nekad ciga si Thalia..
“iyaa,, iya,, iya,, percaya,, tapi mun emang kamu nyaah mahh kamu pasti nurut ka Pandu,, kamu moal nepika ciga kieu ,,”
“Liaa udah nurut Ndu,, pan kamu bilang ulah pake piso,, tambang,, api,, baygon,, Lia kan pakena Obat,,” ceuk si Lia nemal, eta tehh teuing polos atau naon disebutna ari kitu,,
“hadeuhhh,,, enya ai kitu mahh kamu tehh nurut, teu kapikiran obat ge bisa dipake jang nyoba bunuh diri,,, emang berapa biji obat nu kamu minum,,??”
“32 Ndu,,”
“euhhh pantesan olab,, Obat naon wae tahh,,??”
“Macem.. macem.. senemuna wehh dirumah,,”
“untung wehh teu manggih obat nyamuk,, mun manggih obat nyamuk sigana ditinyuh tahh ku kamu,,” ceuk si Pandu masih keneh bisa eleg dina kaayaan ciga kitu ge,, pok deui ngmg,,
“Iyahh udah Pandu percaya mun kamu sayang ka Pandu,, tapi nanti mahh jangan kaya gini lagi yahh,, untung wehh ayeuna mahh bisa disalametkeun keneh,,” si Pandu mamagahan s Thalia..
“Iyahh Ndu.. tapi kamu ge jangan pacaran sama cewe lain lagi yahh,, mun lia tau deui kamu pacaran sama cewe laen, Lia jamin bakal lebih parah dari sekarang,, “ si Thalia ngancem deui..
“Iya.. iyaa engga,,, “ si Pandu mulai kasieunan,,
Ti saprak kajadian eta si Pandu mulai mikiran, kumaha carana supaya manehna bisa putus jeung si Thalia kucara hade,, soal na mun ku cara rusuh sieun kajadian ciga kitu terjadi deui jueng anu leuwih dipikasieun ku si Pandu, si Pandu sieun mun duit anu pernah diinjem ku manehna ka Si Thalia anu alesana jang mayar SKS dipenta deuii,, biasa paribasa na mahh nginjeum bari jeung teuing mulangkeuna ge iraha, padahal duit na ge dipake neraktiran babaturana,,

Si Pandu akhirna nimu carana,, mimitina mah teu nyirikeun,, ngan sairing waktu,, asal diajak panggih ku si Thalia pasti wehh manehna nyieun alesan supaya teu bisa panggih,, kitu jeung kitu wehh hayohh,, nepika si Thalia akhirna mahh ngarasa yen si Pandu teh keur coba ngahindar, si Thalia ge sadar yen cara nekad manehna anu nyieun si Pandu ngajauh,, akhirna mah dua nana ge sapakat moal neruskeun hubungana deui tanpa aya tuntutan nanaon,,

Si Pandu atoh kacida, si Thalia mutuskeun hubungana henteu nuntut nanaon, manehna ngarasa ayeuna mahh geus teu boga beban deui,, jeung barina ge putus jeung si Thalia masih keneh aya Si Anggit anak juragan Beas anu sarua berehana siga si Eva tur body na ciga Kuda Ostrali, pokona mahh moal era dibawa kaondangana ge ari mamawa si Anggit mahh,, Jeung si Pandu ge atoh kacida yen prinsip “3 Euh” na teu nenggar cadas... Bisi aya anu nanya naon “3 Euh” tehhh mangga pilarian wehh nyaliraa.. PR ieu mah PR... hihiiiii...

Si Thalia ditinggalkeun, ayeuna manehna Fokus ka si Anggit,keur bobogohan jeung si Anggit mah salepasna jeung si Thalia, si Pandu diajar satia, kusabab naon ?? kusabab nyaah cenah,, laen nyaah ku welas, laen nyaah ku cinta,, tapi nyaah ku geulis jeung beungharna,, manehna mikir,, mun manehna bisa mertahankeun hubungan jeung si Anggit anu anak hiji-hiji na juragan beas, komo mun bisa nepika dikawin mahh hirupna moal manggih ka susah pisan,, pasti sagala kakayaan kolotna lumpat kabeh ka si Anggit,, anu otomatis manehna ge pasti ngilu ngarasaan,, da bobogohan keneh ge meni sagala dibere,, komo mun geus jadi salaki na,, kitu tahh pamikir si Pandu teh,,,

Naon anu bakal kaalaman ku si Pandu dina ngajalanan hubungana jeung si Anggit,,??
kalaksana atawa moal niat si Pandu ngawin si Anggit anak hiji-hiji na juragan beas kusabab ningali hartana..??
Urang lajeng deui dinten enjing dina waktos sareng rohangan anu sami
dibagean Pamungkas dongeng “Tongeret” ...
Lejing Mu Bodas
“Wilujeng Enjing Mugi kenging Barokah Dina ngajalanan sadaya Aktivitasna”
Advertisement
Carita Bahasa Sunda . Tongeret #7
Loading...