Carita Bahasa Sunda. Tongeret #8 Pamungkas

Carita Bahasa Sunda. Tongeret #8 Pamungkas - Carita bahasa sunda pamungkas, mangga di aos lajengan tina Tongeret bagian 7.

komo mun bisa nepika dikawin mahh hirupna moal manggih ka susah pisan,, pasti sagala kakayaan kolotna lumpat kabeh ka si Anggit,, anu otomatis manehna ge pasti ngilu ngarasaan,, da bobogohan keneh ge meni sagala dibere,, komo mun geus jadi salaki na,, kitu tahh pamikir si Pandu teh,,
Gagara boga pamikir ciga kitu.. si Pandu muterkeun otak jahatna neangan naon strategi anu merenah supaya hubungan jeung si Anggit bisa lancar jeung niatna kawin jeung si Anggit bisa kalaksana tur ngahasilkeun.. tapi ,, Si Pandu ge mikiran yen geus waktuna can mun jurus pamungkasna dikaluarkeun ayeuna,, mun dikaluarkeun ayeuna loba anu bakal dikorbankeun, salah sahijina kabebasan,, kusabab manehna yakin mun geus kawin, maneha moal bisa sabebas ciga ayeuna,,
Sairing jeung berjalana waktu, si Pandu mutuskeun rek ngorbankeun sagala rupana supaya bisa kawin jeung si Anggit, termasuk kabebasana.. manehna geus ngabayangkeun wae kumaha ngeunahna bisa jadi salaki si Anggit anu ceuk paribasa mahh tujuh turanan ge moal beak..
“Dipikir-pikir mah mending ayeuna ngaluarkeun jurus pamungkas teh,, mumpung si Anggit na keur bogoh pisan ka aing, daripada engke kapiheulaan ku batur bakal haneueul aing.. Rek di DP we lahh..” kitu nu aya dina pamikiran si Pandu teh, jurus Pamungkasna anu katelah “4 Euh” rek dipake jang ngiket si Anggit..
Singkat carita,, kusabab si Pandu geus boga niat rek ngaluarkeun jurus pamungkasna, si Anggit ge reuneuh,,, anu jadi kolot mahh moal mungkin nitah budak ngagugurkeun kandungana, anu aya ge pasti nanya saha lalakina...
“Hahhhhh,,, manehhh hamilll,,?? Prakkkkkk... pipi si Anggit dicabok ku bapana, saking ku kesel meuruen ngadenge anak hiji-hijina geus nguciwakeun anu jadi bapa.. dina kaayaan emosi ngagedur pok deuii bapana ngmg..” saha lalaki anu geus ngareuneuhan maneh si Panduu laiinnn hahhh.. ,??” ceuk bapana bari popolotot..
“Enya.. Panduu Pahh..” ceuk si Anggit nemal bari murungkut nyekelan pipi ,, da sieun ongkoh meuren ku bapana,, saumur-umur karak ningali bapana ngadat nepika popolotot kitu ka manehna, komo dibarengan ku nampiling mahh karak pisan ngarasakeun,, maklum wehh anak hiji-hijina anu biasa dimanjakeun jeung diturut sakabeh pamentana,, tapi harita mahh emosi bapana kaluar kabeh...
“Isukannn si Pandu ajak kadieu,, titah ngobrol jeung Papah.. geus boga naon cenah tahh budak tehh make wani ngareuneuhan anak batur...” ceuk bapana si Anggit bari terus pelak cangkeng..
Si Anggit anu keur aya dina kaayaan kasieun ngan ukur bisa nemal “Enyaa Pah..”
Bapana ge indit kaluar ti kamar si Anggit anu keur dibarengan ku indungna, ninggalkeun rasa kuciwa anu luar biasa,, anu jadi indung mahh rek anak kitu kieu ge teu weleh maturan,, terus ngupahan si Anggit anu keur ceurik baririhan,, “Udahh Git.. udaaaah jangan nangis,, Nasi udah jadi bubur ga bisa digimana-gimanain lagi,, yang penting kedepannya,, gimana caranya kamu bumbu sama bubur itu biar dimakannya enak,,,” ceuk indung na mere nasehat kanu jadi budak..
“Gugurin aja yaa mahh,,,” ceuk si Anggit ngmg ka Indungna..
“Hahhhh jangaannn... itu Cuma bakal nambah dosa kamu Git.. gpp Git jadiin aja.. Si Papah marah ya wajar.. kamu kan kesayangan si Papah, sekarang kamu udah bikin papah kecewa, yaa wajar kalau papah sampe marah sama kamu.. kalo Papah ga sayang sama kamu, papah udah pasti nyuruh kamu gugurin kandungannya,, Papah kan ga nyuruh kaya gitu,, Papa nyuruh biar si Pandu dateng ke rumah, ngbrol baik-baik sama papah.. Pandu udah tau kalau kamu hamil..??” ceuk indungna si Anggit anu asli na orang betawi..
“Belum Maahh.. Panndu belum tauu..”
“Mendingan kamu sekarang temuin Pandu.. kasih tau Pandu keadaan kamu sekarang kaya gimana.. jangan sampe dia lari dari tanggung jawab..”
“Maksihh Mahh...”ceuk si Anggit terus nangkeup indungna, jeung teu poho si Anggit ge menta hampura ka Indungna kusabab aya kajadian kieu,, “Maafin Anggit ya Mahh.. hik..hikk..hikk...”
“Iyaa sayaaang gpp.. mamah maafin..” kitu tahh anu jadi indung mahh, dina kaayaan kumaha ge pasti bela kanu jadi anak.. Si Anggit ge nyokot tas na tuluy kaluar ti kamarna dibarengan ku indungna,, manehna indit nepungan si Pandu,,
Si Pandu anu keur anteng maen PS kaganggu ku sora HP na anu disada, ari pas ditingali tehh si Anggit anu nelepon...
“Iyaa Say.. da paan..?” ceuk si Pandu ngajawab telepon
“Nduu.. ada yang Anggit moo omongin... peeeentingg.. kamu dimana..??” ceuk si Anggit nanya
“Di Rental PS biasa,, kesini aja yahh jemput.. tanggung bentar lagi selesai..”
“Owh ya udah Anggit jemput kesitu..” Si Anggit ge ngajius katempat biasa si Pandu maen PS jeung baturana..
Singkat carita si Anggit ge nepi, si Pandu anu karak beres jam sewa na langsung cengkat niggalkeun eta tempat ngilu jeung si Anggit.. Dina jero mobil si Anggit ge ngbrolkeun naon nu rek diomgkeuna,, maneh na mere nyaho yen dirina ayeuna keur reuneuh jeung nepikeun amanat ti bapana,, si Pandu anu memang geus boga niatan rek nga DP, ngadenge kitu laen panik, tapi malah atoh yen jurus Pamungkasna,, beunang tepat kana sasaran, maneh na ge nyanggupan ngamprokan bapana si Anggit,,
Isukan na si Pandu nepungan kolot si Anggit, bari rada disesentak heula ge akhirna mahh si Pandu titah tanggung jawab kana naon anu geus dilakukeun ku manehna,, si Pandu ge nyanggupan karna memang eta harapana,, balik ti kolotna si Anggit, bari dianteur balik ku si Anggit, si Pandu bebeja ka kolotna yen si Anggit keur reuneuh,, ari kolot ti pihak lalaki mah pasti narimakeuna moal sabeurat naon anu dirasakeun ku pihak awewe,, kolotna si Pandu mahh ngan mang nyaahkeun teh kuliahna si Pandu,, geus biaya kaluar gede tapi ewh hasilna,, tapi da kumaha deui,, anakna kudu tanggung jawab, daek teu daek kudu ngorbankeun hal eta...
Hajat ge dilaksanakeun cukup mewah,, awal-awaal hirup rumah tangga mahh can aya masalah,, da biasana ge kitu ari rumah tangga mahh,, 1 taunn mahh masih harmonis keneh,, si Pandu ge hirup kacukupan, manehna tetep neangan nafkah ngandelkeun ijasahna anu saaya-aya nyaeta Ijasah SMA,, da ari teu gawe teuing mahh era ku mitoha meureun,, tapi gajih anu katarimana mun jang ukuran si Anggit mahh ngan ukur mahi jang Perawatan kecantikan jeung meli kosmetikna hungkul.. timulai hal eta datang masalah,, si Anggit geus mulai nunjukuen sifat aslina,,
Maju taun k2 rumah tangga si Anggit jeung si Pandu mulai sering gujrud.. naon masalahna,,??
Si Anggit ngarasa “aing nu boga duit, jadi sia kudu nurut kana curuk aing” kitu tahh sifat aslina si Anggit teh,, ceuk paribasana mahh si Pandu tehh hirup ka gulung ku gelung,, mun ceuk indonesiana mahh DKI (Dibawah Ketiak Istri),, ari geus hirup model kitu dimana wibawa anu jadi salaki...?? dimana harga diri anu jadi salaki..?? dimana kahormatan Lalaki..?? jawabna Euweuh.. lalaki anu geus teu dihargaan ku pamajikana sorangan tong ngarep bisa dihargaan ku batur,,, asal gujrud pasea gede jeung si Anggitak si Pandu balik kaimahna ngan ukur make senal jepit jeung mawa seuseuhan dina tasna,, tp basa awal kawin mahh balik ka imah ge minimal make Ninja 250cc bari gaya dikacamata hideung,, akhirna hirup si Pandu ge ngabathin kusabab hirup ditutunjuk ku pamajikan.. hirup mahh sagala aya.. tapi bathin kasiksa.. sakapeung mahh sok aya pikiran model kieu..
“Dosa naonnn aing tehh,,??” padahal lain kitu kuduna mahh da puguh deui ari dosa mahh saabreug-abreug,, si pandu teu sadar kudu na mahh laen kitu boga pikiran tehh,, tapii..
“Dosa anu manaa anu geus ngajadikeun hirup aing kos kieu,,??”
Saking teu kuatna hirup ditutunjuk ku si Anggit, akhirna si Pandu milih enggeusan, manehna leuwih milih ninggalkeun hirup sagala aya daripada hirup kagulung ke gelung.. manehna sadar yen harta lain sagala-galana.. manehna sadar yen neangan kabahagian teh laen kitu carana, laen ngan ukur ku harta, maneh na sadar yen kabagjaan bathin leuwih penting daripada kabagjaan jasmani.. Jeung manehna ge sadar harta teu ngajamin urang bakal bagja salilana,, harta ngan ukur titipan,, lamun urang bisa makena insyaallah manfaat.. tapi mun urang salah ngagunakeuna, urang bakal kabeulit ku hal eta..

Rasulallah bersabda
“Dinikahi seseorang itu karena 4 perkara, harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Maka pilihlah yang beragama, niscaya beruntung diri”
Sabda rasul ieu anu kedah janten emutan baraya n biriyi anu lengoh keneh, anu nuju milarian pasangan kanggo ngabina rumah tangga.. teu aya karaguana dina hadist eta

Saur Qur’an “Lelaki yang baik-baik hanya untuk wanita yang baik-baik.. dan wanita yang baik-baik hanya untuk lelaki yang baik-baik..”
ti baheula kuring nyoba mahaman ayat eta,, kusabab teu saeutik dilingkungan kuring cicing,, aya anu lalaki na santri, awewena salingkuh,, aya nu lalaki na tukang mabok pamajikana pinter ngaji getol ibadah,, salintas kuring boga pikiran ayat eta bohong mun ningali dina nyatana mahh,, tapi singhoreng pikiran kitu teh salah, kusabab al-qur-qn teu aya karaguan dilebetna,, kuring manggih ulama anu nafsirkeun kieu ayat diluhur mere nyaho,, mun urang ngalakukeun sagala rupana diawalan ku niat jeung lengkah anu hade, insyaa allah hasil na bakal hade..
tafsir eta anu karasa leuwih asup jang kuring.. tapi anu saleresna kumaha mahh "Wallahu alam bishowwab"..

Ngan sakitu dongeng Lalakon si Pandu dina raraga Tongeret..
candak saena duruk nu gorengna, kusabab lmun anu gorengna dipiceun bisi dipulung deui kubatur..
hampura bisi seu’eur kakurangan, eta mahh mutlak datangna ti kuring...
Jeung Hampura mostingkeuna telat 35 menit..
Lejing Mu Bodas

Sardun Simangku Randa
Advertisement
Carita Bahasa Sunda. Tongeret #8 Pamungkas
Loading...