Carita Sunda " Sinopsis Carbung Tongeret "

Carita Sunda " Sinopsis Carbung Tongeret "  -  Rasulallah bersabda
“Dinikahi seseorang itu karena 4 perkara, harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Maka pilihlah yang beragama, niscaya beruntung diri”

Sabda Rasul mahh hiji kapastian, tapi kumaha lamun anu sabalikna,,?? Kawin kusabab si itu beunghar,,, kawin kusabab si itu mahh geulis,,, kawin kusabab si eta mahh turunan raden, pajabat, pokona mahh turunan hade we lahh,, 3 hal eta bakal aya waktuna.. anu beunghar bisa jadi malarat, kusabab hartana dipake keur nu teu bener, anu geulis da lila-lila mahh bakal jadi peot (kecuali di aer keras terus dilaminating bakal awet), mun ningali turunan biasa na sok aya cingcalang, kumaha mun pas anu dikawina bagean cingcalangna, sarua wae pasti ngabathin,,,Tapi kumaha mun anu agama na alus ?? nepi ka maot ge pasti kabawa,,

Ngarunut kana sabda Rasul diluhur, kuring rek nyoba nyieun carita anu judulna “TONGERET”.
Dongeng ieu nyaritakeun hiji lalaki anu keur neangan calon pamajikeun anu kriteriana ngacu kana 3 hal diluhur.. Harta.. geulis.. jeung turunan.. tapi ngasampingkeun perihal agamana..

Urang sebut wehh lalakona si Pandu,, Pandu hiji lalaki anu dedegana Jangkis (jangkung ipis Najis), beungeut kasep, kulit bodas, gampang akrab jeung batur, pergaulana luas, ka awewena laku keras ciga goreng bala-bala mun bulan puasa,, tapi nya kitu,, agamana kurang,, nu kieu meureun anu disebut no body is perfect tehh,,

Si Pandu bisa dikategorikeun palayboy, lalaki panakluk awewe,, awewe model kumaha wae ge pasti beunang ku manehna mah,, jeung teu saeutik deuihh awewe nu bogoheun ka manehna teh,, meni parebut wehh anu hayang jadi kabogohna teh kusabab nya kitu, si Pandu boga modal Kasep, imut, bodas, jeung pinter ngabusah,, tapi si Pandu jelemana pilihan mun ka awewe,, rumasa diri jadi rebutan, manehna jadi boga kriteria sorangan,, teu paduli rek geulis rek heunteu anu penting BEUNGHAR,, jadi mun aya awewe geulis tapi euweuh duitan manehna mahh miceun beungeut, da teu butuh ku geulisna cenahh,, butuh ge duitna,, ieu meureun anu disebut lalaki modal kolor teh..

Tah sakitu heula pengenalan lalakon dina dongeng anu judulna “Tongeret”, mun aya kasamain tina nami lalakona sareng kajadiana, hampura kuring teu sangaja, ieu mahh ngan saukur dongeng anu ku kuring dijieun, mudah-mudahan bisa jadi pepeling, khususna jang diri sorangan,, umumna kanggo nu maos.
Sumber : Sardun Simangku Randa
Advertisement
Carita Sunda " Sinopsis Carbung Tongeret "
Loading...