Carita Sunda : Tongeret #1

Carita Sunda : Tongeret Bag 1 - Cerita Ini merupakan cerita bersambung garapan kang Sardun Simangku Randa Salah Satu Sernior di Grup Facebook Bodor Tarucing Sunda. Sebelumnya saya sudah meminta ijin kepada beliau untuk membagikan cerita Tongeret ini di blog Belajarbahasasunda.com Dan alhamdulilah akhirnya mendapat ijin dari beliau. Oke silahkan disimak ya ceritanya...
Carita Sunda : Tongeret

TONGERET#1

Kacaritakeun dihiji Sakola Menengah Umum atau biasa disingkat SMA,disalah sahiji sakola paling favorite dikota na, aya budak lalaki kasep budak kelas 3 IPS 2 anu kaasup salah sahiji lalaki anu jadi idola budak awewe disakolana,ngarana Pandu Setiawan,, tina ngaran geus bisa dihartikeun yen Setiawan tehh hartina lalaki anu satia,, tp harti ngaran eta teu berlaku ka si Pandu,,, si Pandu katelah PalayBoy disakolana, tapi meskipun geus katelah kitu masih keneh loba wae anu bogoheun kamanehna,,

“Nduu,,, Nduu.. urang tarohan yahh wani teu,,,??” ceuk si Yogi anu katelah si Qijum baturan sakelasna basa keur narongkrong dikantin sakola..
“Tarohan naon,,??” ceuk si Pandu bari santai tumpang kaki,,
“Itu tuhh,, tuhhh,,, “ si Qijum nunjuk ka hiji awewe cupu anu teu pati loba dikenal kubaturan sakolana, maklum wehh da ari budak lugu,,
“Owhhh,, mbung ahh,, laen levelan urang atuh eta mahh,,” temal si Pandu bari sombong,,
“Wahhh brarti maneh tingaleun info ari kitu mahh,,,”
“Naa saha kitu eta..??” si Pandu rada panasaran...
“Eta si Eva ngarana Ndu, budak IPA 1, anak anggota Dewan,,” Si Qijum ngajelaskeun.. (Padahal mahh dewan masjid)


“Wahhh nu benerrr seaaa Jum,,,??” si Pandu curinghak
“Seriuss Ndu.. Bapana anggota Dewan tahh,, anu boga Showroom Mobil anu deukeut Mall”
“Wahh kakapp yeuhh,,,” ceuk si Pandu bari nyengir jahat,,
“Uhhh pastina eta mahh Pauss laen kakap deui,,”
“Rek tarohan naon maneh Jum,,? Hayulahh diladenan ku urang,,” ceuk si pandu bari nurunkeun sukuna,,
“Mun maneh bisa meunangkeun si Eva,, salila sabulan maneh indit sakola dijemput ku urang,,”
“Mun urang eleh,,???”
“Mun maneh elehh Ndu,, maneh kudu traktir urang ngabaso di Mang Lili salila 2 minggu,,??” ceuk si Qijum ngajelaskeun tarohana..
Si Pandu anu ngarasa yakin bisa meunangkeun si Eva karena katampanan dan pangalaman nyahh,, pasti bisa meunangkeun tarohana.. bari ngajak salaman si Pandu ngomong,,
“Deall,, Jum...!!!”
“Maneh sanggup braha minggu jang meunangkeuna,,??”
“te kudu lila-lila nu kitu mahh,, 1 bulan ge beunang,,,??”
“Jadiii.. ingetnya 1 bulan,,,!!”
“HU’uhhh siapp,, siap-siap wehhh siaa nya Jum,, salila 1 bulan mahh maneh bakal jadi supir urang..”
Eta budak 2 ge sasalaman nandakeun tarohana jadi...

Saprak tarohan dimimitian si Pandu giat neangan info tentang si Eva,, ku manehna diperhatikeun karakterna si Eva, tatanya kababaturana anu aya di IPA 2 sugan aya nu boga no telepona,, kusabab cukup ku 2 hal eta modal si Pandu jang ngadeukeutan targetna,, mun manehna can apal kana karakter targetna maneh na teu bisa nangtukeun lengkah nu kumaha anu kudu dijalanan,,

Si Eva budak awewe anu tampilana sederhana, culun, lugu, cupu, anu saumur hirupna can pernah ngalaman bobogohan, tapi pinter jeung miheulakeun Logika, nepika manehna kelas 3 SMU, manehna can pernah ngarasaan deukeut jeung lalaki,, manehna can pernah ngalaman naon anu ngarana cinta monyet,, jadi mun aya istilah “Masa SMA nyaeta masa anu paling indah” eta teu kabuktian ku si Eva,, nepika akhirna manehna dideukeutan ku Si Pandu,,
“Wahh,, nyanghareupan si Eva mahh urang kudu rada asor yeuh,, kudu bisa nunjukeun mun urang bener-bener bogoh,,” ceuk si pandu nangtukeun lengkahna...

Hiji poe , geus ninggang kana 4 poe saparak manehna salaman jeung si Qijum,,
si Eva anu biasa waktu istirahat rek ka kantin 2an jeung baturana,, dicegat ku si Pandu,,,
“Eeevaaa...!!” si Pandu ngaheureuyan si Eva anu keur liwat hareupeun kelasna,, biasa da ari IPS mahh kelasnapasti aya diujung, komo IPS 3 mahh,, mun teu deukeut kantin nya deukeut WC.. (Hihiiiii.. anu baheula budak IPS pasti ngaenyakeun).
Si Eva ngalirik terus nemal “Enyaa Ndu...”
Si Pandu reuwas si Eva nyaho ngaran manehna, dina pikiran si Pandu “gening nyaho sihh ngaran urang,,?? Bakal leuwih gampang cigana tehh yeuhhh ngadeukeutana,, hmmmmm”
“Bade ka kantin nyaa ?? bareng jeung Pandu nyaa,,!!”
“Mangga waee..!!” ceuk si Eva Nemal polos..
atuhh si Pandu ge gesit ngadenge kitu mahh.. “asekkkk”
leumpang we tahh 3an tehh bareng ka kantin,,

Nepi dikantin si Pandu diuk bareng jeung si Eva,, si Pandu nyoba ngamimitian PDKT ka si Eva,,
“Vaa,, kenging teu mun kin pandu nelepon ka Eva,,??” ceuk si Pandu muka obrolan
“Bade naon kitu,,??”
“Hoyong langkung kenal wehh ka Eva,,”
“Sok wae bade nelepon mahh,,” si Eva ngajawab datar, kusabab geus nyaho si Pandu tehh saha,,
tuluy si Eva neruskeun omongana,, “Emang terang kitu no telepon Eva..??”
“Terang atuhh,, pan pandu ge tataros kabarudak di IPA 1, kaleresana aya nu masihan..”
“Saha nu masihana,,??”
“Nyaa moal dipasihan terang ahh,, bisi engke Eva ngambek ka jalmina,,” ceuk si Pandu nyumputkeun informana..
“Gaee ari teu dipasihan terang mahh moal kersa ngbrolna,,” Ceuk si Eva ngancam,,
“Duhhh kumahanya,, tapi Eva tong ngambek ka jalmina nyaa,,,”
“Enyaa moall..!!” si Eva mastikeun
“Ti Si Asep Va..!!” si Pandu ngelehan, da manehna geus nangtukeun lengkahna kudu asor..
“Owhh si Asep,, coba cik sabaraha sebatkeun nomer na..”
Si Pandu ge nyebutkeun nomer anu dibere ku si Asep
“Nol dalapan hiji-hiji,, nol dua genep salapan
Urang deukeutan anak pak haji, sugan urang meunang warisan”
“Owhh enya leres eta nomerna,,” ceuk si Eva bari unggeuk..
“Asekkk.. kin wengi Pandu neleponnya,,,!!” ceuk si Pandu Bungah..
“Emang gaduh Pulsana..??” Si Eva nyindir, kusabab si Eva mah apal si Pandu sok ngamanfaatkeun awewe..
“Ayaa atuhhh,, mun teu aya mah moal tiasa PDKT sareng Eva atuhh,,” SI Pandu Cunihin
“Enya kin diantosan ku Eva tabuh 9 nya..” Si Eva mere harepan
Si Pandu ge indit ninggalkeun si Eva jeung baturana, bari mawa kabungah aya harepan mng tarohan

Baturan si Eva, urang sebut weh si Juli teu ngarti kunaon si Eva mere hareupan ka si Pandu, padahal 2 nana ge apal yen si Pandu teh Palayboy disakolana.. sanggeus si Pandu indit si Juli ge nanya ka Si Eva, kunaon manehna daek dideukeutan ku Si Pandu..
“Eva,, ari kamuu naon dadaekanan ihh ka Si Pandu,,?? Pan kamu ge apal si Pandu tehh kumaha,,”

Bersambung ....
Kana Tongeret Bagian 2
Advertisement
Carita Sunda : Tongeret #1
Loading...