Carita Bahasa Sunda . Tongeret #2

Urang lajeng Deui Carita Nyambung Bahasa Sunda na anu judul Tongeret Kanggo anu nemean maca carita dina bagiean ieu supados langkung paham alur carita na mangga di aos heula Tongeret Bag 1.
Mangga urang Lajengkeun deui carita nyambungna

Tongeret  Bag. 2

“Eva,, ari kamuu naon dadaekanan ihh ka Si Pandu,, Pan kamu ge apal si Pandu tehh kumaha,,”
“Keun wehh Jul.. aku mahh hayang apal weh naon nu rek diomongkeuna,,!!” ceuk si Eva santai
“Ke mun kamu jadi malik bogoh kumaha,,??” si Juli ngingetan
“Moall atuhh,, da aku mahh can boga niat rek bobogohan ayeuna mahh rek fokus kana belajar wehh,,” si Eva mastikeun supaya si Juli te hawatir..
“Nya terserahhlahhh ari kitu mahh,, kumaha kamu wehh,, da kamu ieuhh anu ngajalanana,,”
Ai sihoreng mahh si Juli ge boga hate kadua leutik ka Si Pandu teh, ngan si Juli apal da ari tibang geulis hungkul mahh ku si Pandu moal dilayanan,, Panduu teaa ateuuhhh ciga spiderman,, sakalina masang jala, nu kumaha ge beunang.. ngaann,, ai Spiderman mahh si Lelaki Laba-laba,, mun si pandu mah si Lalaki Bala-Bala... balik deui kana carita...

Bubar sakola si Pandu balik bareng jeung si Qijum da memang balikna saarah, geus jadi kabiasaan eta budak 2 mun balik sakola mampir hola ka tukang mie ayam pangsit Yatmin,, sabari nungguan pesenan, si Qijum nanyakeun perkembangan masalah si Eva..
“Kumaha Ndu si Eva tehh,,,??
“Ahhh cemen etaa mahh,, ke peuting ge urang rek nelepon si Eva,,”
“Wahh,,,??” si Qijum reuwas,, kusabab manehna ge nyaho mun si Pandu geus mulai ngabusah jarang aya nu lolos,, teuing boga naon mahh meureun, awewe tehh ciga ka hipnotis ku manehna mahh.
“geuss Tarimakeun eleh wehh nyaaa,,?? Mun maneh narima eeleh ayeuna, tarohana dikorting ku urang 50%,, jadi maneh cukup anter jemput urang 2 minggu wae,, kmh ?? si Pandu ngagos,,
“Jooorrr weeeehhh,,, bereskeun heula ahh,,”
“Cakkk siaa tahh,, ku aing dibere karinganan malah nolak,,, ulah nyebut tega mun engke salila sabulan maneh jadi tukang ojeg nyaaa,,,” ceuk si Pandu bari seurii...

Waktu anu ditungguan ge datang,, sacan henpon na dipake, si Pandu ngaganti heula kartuna, diganti heula ku anu sarua operatorna ameh bisa lila bari jeung murah,, da si eta mahh ciga konter, kabeh operator boga,, jam dikamarna si Pandu geus nunjukeun jam 21.00 WIT (Waktu Indonesia bagean telepon).. nomer na dipencet “tatat.. tituutt,,, tataatt,, tituttt...” .. aya sora awewe nemal.. “Nomer yang anda tuju sedang didalam dompet..” si Pandu curinghak,,
“Horrr gobliiggg nyindiran ieu mahh.. salah mencet kituuu,,?”
nomer anu tadi ku si Pandu dipencet dipariksa deui,,
“Owhh pantes atuhhh salahhh gening,,”
“tatatt.. titutt.. tatatt.. tiitittt..” sabari ditingali kana layarna..
“Tahh ieu mah bener yeuh...”
tina henpon ge kadenge nada tunggu...
“mau pergi, mau pergi jalan-jalan, maunya dibayarin
minta ini, minta itu, minta anu, maunya diturutin
punya pacar cuma modal dengkul
tiap hari ngomongnya sebakul
punya pacar cuma cari untung
memang dasar kau buaya buntung”
“Anjriiittttt... aing pisan ieu mahhh laguuu teh,,” ceuk si Pandu ngarumasakeun emang manehna ciga kitu pisan.. untung wehh make buaya hareupna nyieun lagu teh,, mun cakcak buntung kmh tahh ??

Lagu geus rek ngulang 2x tapi ku Neng Eva teu diangkat keneh wae,, nepika akhirna mahh aya sora awewe kadangu deui “Nomer anda sedang dialihkan..”
“Hooorrr.. kumaha cenah ieu tehh,,, ongkoh nitah jam 9 nelepona, tp teu diangkat,,”

Ditempat anu sejen,, nyaeta dikamarna neng Eva, Neng Eva keur rada bingung,, bingung kunaon ?? “angkat ulah.. angkat ulaahhh..??” eta anu aya dina pikirana teh sabari hayo wehh si henpon teh ditingalikeun,, “mun diangkat keur gegenahna,, teu diangkat bisi jadi,,”
(Lebah dieu kudu rada dijelaskeun yeuhh... diangkat keur gegenahna mksdna kana nada deringna anu jadi lagu karesep manehna... Teu diangkat bisi jadi mksdna.. mun teu diangkat si Pandu bisi jadi ngambek da geus dijajian.... hihiiiiii.. awasss pikirana ulah kamamana..)
da sabenerna mahh Neng Eva ge resep ka Si Pandu teh, ngan kusabab memang si Pandu mahh geus terkenal palayboy manehna jadi ragu,,,

Balik deui ka si Pandu..
Si Pandu panasaran.. manehna nyoba sakali deuii..
“Cobaan ahh sakali deuii.. mun teu diangkat keneh wae,, rek pura-pura ngadat ahh isukan disakola..”
nomerna dipencet deuii... nada tunggu ge kadenge deuiii... bari nungguan diangkat si Pandu kukulutus deuii “Koploookkk tehhh,, talukk aingah ngadenge nada sambungna gee,,,hadeuhhh”
anger anu nemalna sora awewe deuii “Nomer anda sedang dialihkan” kitu cenah trakhir kadengena tehh.. akhirna si Pandu mutuskeun “Geuslahh kieu carana mahh aing rek pura-pura ngadat we ahh mehh katingali enyaan bogoh ku si Eva..” ceuk si Pandu bari ngaganti deui kartu na terus nelpon ka nomer sejen “titat.. tatat.. tututt.. tetet”
nomer ieu mahh teu nungguan lila ge ku nu boga na langsung diangkat..
“haaaalloooo ayaang,, meni karak nelepon ihh, didago-dago tatadi ku Mbebz,,” ceuk sora awewe anu aya dina telepon
“Duhh maaff Mbebbzz,,, tadi tehhh ayang meser heula pulsanaa, da anu kamari dipasihan ku Mbebz pan tos erep,, meni lila nepina ari meuli olangan mahh, nyangsang heula na para cigana teh,, yeuhh karak nepii pulsana, lgsg wehh ayang nelepon mbebzz... Mbebz Kangen nyaaa,,,??” ceuk si Pandu ngabusah..
“Pisaaann ayaang kangen na ge,,, tadi Mbebz nyoba nelepon ka ayang tapi teu aktif... “
“owhh enya da tadi tehh lobet, Henpon dicas, ayang kaluar meser pulsa,, pan kanggo persiapan nelepong ka Mbebz...”
“hihhiiii... pantesan atuhh ari kitu mahh.. ehhh.. tadi ayang meser pulsa anu sabaraha,,???”
“Meser anu 10rb Mbebzz,,!!” ceuk si Pandu bari ngahelas
“owhh nya ntos atuhh, kin enjing ku Mbebz dipangisikeun anu 100rb nya, supaya lancar komunikasina..” ceuk budak awewe eta royal..
Jero hate na si Pandu “Iyeeeessss..”
“Nuhun nyaa Mbebzzz...”
“Enya ayaaangg, pan eta ge buat kita bersamaaaa,mun Mbebzz teu ngbrol jeung ayang sadinten tehh meni asa ciga aya nu kiraaang tudaaa,,!!”
hadeuhh dasar palayboy bisaaa wehh ngolona tehhh,,, lobaa akalna mahh si kehed tehh,, nepika anak batur bro..bro an kos kitu... elmu tingkat dewa tahh nu kitu teh,,,
(catetat.. Don trai dis et hom)
akhirna mahh budak 2an tehh ngbrol uplek “Blaaa... blaaa,,, blaaa,,,” nepika Neng Eva mahh kapohokeun ku si Pandu,, nya maklum wehh poho ge da memang teu bogoh enyaan..

Geus beres teteleponan jeung kabogohna anu teuing kasabaraha jeung teuing anu disakola mana jeung teuing anak pengusaha naon, si Pandu nyusun strategi jang isukan disakola mun panggih jeung si Eva..
“Isukan mahh mun panggih ulah asor deuii yeuhh,, rek rada judes we ahh,, da cigana hatena mahh leuwih sensitif ari nu cupu kitu mahh,, pasti mun geus bogoh bakall bogoh pisan, kitu oge sabalikna,, mun geus ijid bakalna ijid pisan,,” ceuk si Pandu nangtukeun lengkah jang isukan.. si Pandu ge tuluyy meureumkeun panona,,

Panon poee geus mulai bijil.. jam beker si Pandu ge disadaa,,
“Panduuuuuuu geuuss beuraanggg,, rek sakolaaa moaalll..??”
Korejaaatt.. si Pandu ngorejat ngadenge jam bekerna disada,,
tuluy nemal tina jero kamar “Enyaaa Mahh...”si Pandu ge gura giru neangan anduk jang mandi,,
geus beres sagala rupana mahh si Pandu teh nyampeurkeun ka indungna ngadon namprak,,
“Mah,, manaa bekelna,,?”
“Horr.. karak ge poe Kemis maenya geus beak deuii, na dipake naon atuhh,,??” ceuk indung bari rada nyentak,,
“Kamari pan dipake latihan Band Mah,,” ceuk si Pandu bari leungeuna nangkeup kana pundak indungna,,
“Ahhh paling ge beulikeun udud,,”
“He..he...heee....hee... nya jeung eta ongkoh...” si Pandu nyengir,,
“Bejakeun si Papap gera yeuhh ngudud waeee..” ceuk indungna ngancam
“Sokk wehh bejakeun da si Papap mahh tos apaleun Pandu sok ngaroko...”
“Hemmmmm... pantesan atuhhhh ai kitu mahh,, tahh ahh 5rb..” ceuk indungna bari heureuy ngalungkeun duit kana meja,,
“Iyeeeeyyy 5rb.. maenya 5rb atuhh Mahh sing kinten-kinten we atuhh,, budak SD ge jajana sapoe 10rb,,”
“Bongaann ahh dipake wae jang meuli udud,,, tahh atuhhh lahh,, awass kudu mahi nepika minggu..” ceuk indungna bari ngaluarkeun Patimura tina dompetna
Pandu gesit,, “Gepppp” wehh Patimura dipesakan, tuluy pamit sun tangan cipika cipiki ka indungna, teu poho,, duit goceng anu dina meja ge dirawu... bleceett weh lumpatt..
“Dasaaarrr buraonggg,, eta duit 5rb masih keneh dirawu.. hadeuhhh ampunnn boga budak tehh ieu mahh,,,” ceuk indungna kukulutus,,

Nepina disakola si Pandu culang cileung bisi aya si Eva,, mun katingali tijauh keneh manehna rek masang beungeut kuciwa,,, “Owhh ituu tuuhh,, ayaaa” ceuk si Pandu sabari leumpang, sangaja rek ngaliwatan Neng Eva,, si Pandu terus ngingkrig, hareupeun si Eva ge teu negor-negor acan, sugan mesem atau ngalirik ge heunteu,, cuek tehhh cuekkk wehhh harita mahh,, Neng Eva anu ngeuh kana kaayaan kitu, manehna ngan ukur bisa ningalikeun si Pandu liwatt bari ngageroan laun “Nduu,,”
tp si Pandu tetep kana strategina,manehna api-api teu ngadenge,,Neng Eva ge ngagerentes dina jero hatena mahh “tuhh pan ngambek..”,, pas rek diudag,, bel tanda asupp kelas disadaaa,,,,
“Nennngggg nooongggggg”

Waktooossssna Cuuuuuu...
Alhamdulillah dinten ayeuna mahh tiasa tepat waktu, urang lajeng deui caritana dinten enjing dina waktos sareng rohangan nu sami...
Lejing Mu Bodas

Sumber / Garapan Kang Sardun Simangku Randa
Advertisement
Carita Bahasa Sunda . Tongeret #2
Loading...