Contoh Pidato Bahasa Sunda Memperingati Isro Mi'raj

Contoh Pidato Bahasa Sunda Untuk memperingati Isro Mi'raj - Pada kesempatan ini Admin Belajar Bahasa Sunda akan membagikan salah satu contoh pidato basa sunda atau biantara dalam rangka memperingati Isro mi;raj. sengaja admin bagikan dengan harapan bisa membantu anda dalam mencari referensi berbagai pidato sunda singkat yang baik dan benar.


Biantara Sunda Mieling Isro Mi'raj

Assalamu alaikum Warohmatullahi wabarokatuh..

Tipayun haru urang sami-sami negrakeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Robul alamin, ku ngalangkungan ni'mat mantena urang sadayana tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa dina tempat anu teu kinten mulyana.

Solawat kalih salam muga tetep ka jungjunan urang , insan anu pinuh ku tauladan pkeun urang dina ngalakonan kairupan, nyaeta kanjeng Rosulullah SAW. teu hilap ka kulawargana,para sahabatna oge tabi'in tabi'atna kalebet urang sadayana mudah-mudahan dijantenkeun uramt mantena nau kenging safaatul'udzma ti mantena jaga di yaumil zaza.

Palawargi nu sami hadir ku ngalangkungan ieu acara mepeling isro walmi'raj, hayu urang sami-sami munjaat ka Allah SWT mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kakiatan iman sinareng islam, sapopoena oge ningkatkeun mahabah sareng ibadah ka Allah SWT. Margi teu cekap manusia saukur mieling wungkul kana diisrokeun sareng di Mi'rajkeunana tanpa dinyatakeun ku ningkatna pangabdian diri ka Allah SWT oge nyata dina midamel padamelan nu disunahkeun ku Rosulullah SAW.

Ku kituna kuring umajak ka sadayana warga ka sugrining wargi'utami kadrii pribadi, hayu urang sasarengan ningkatkeun nilai tambih tina mu'amalah anu bakal ngajadikeun kengingna karidoan ti Allah SWT.

Bobot sapanon carang sapakan dina ngadugikeunana kirang entep seureuh malapah gedangna kakirangan sareng kalangkunganana hapunteu anu kasuhun kalayan dipungkas ku Wabillahi Taupfuk walhidayah,

Wassalamu alaikum Warohmatullahiwabarokatuh


Incoming Search Term : pidato bahasa sunda tentang kebersihan, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda singkat tentang agama, pidato bahasa sunda singkat padat jelas, pidato bahasa sunda tentang pentingna nyiar elmu, pidato bahasa sunda tentang perpisahan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, pidato bahasa sunda acara syukuran., biantara sunda tentang moral, contoh biantara sunda tentang lingkungan, biantara bahasa sunda tentang kebersihan,contoh biantara bahasa sunda tentang kesehatan,contoh biantara bahasa sunda tentang keagamaan,pidato bahasa sunda singkat padat jelas,biantara sunda tentang pendidikan karakterAdvertisement
Contoh Pidato Bahasa Sunda Memperingati Isro Mi'raj
Loading...