Mengenal Rumpaka Kawih Sunda

Mengenal Rumpaka Kawih Sunda - Rumpaka nyeta puisi nu sok dilagukeun boh dikawihkeun atawa ditembangkeun. Rumpaka kawih sunda mah tangtuna dikawihkeun, upama nilik kadinya rumpaka kawih teh diwangun ku dua unsur , nyaeta rumpaka jeung kawih.


Rumpaka raket jeung patalina jeung sastra (puisi) sedengkeun ari kawih raket patalina jeung  karawitan ( Seni Musik ). Tah dina Belajar Bahasa Sunda mah leuwih museur kana unsur rumpakana, anu asup kanakasustraan nyaeta puisi. sanajan kitu taya salahna upama urang oge bisa ngalagukeun atawa ngawihkeun.

Upama ningali kana rumpaka sunda buhun, umunya mangrupa sisindirian nyaeta puisi anu diwangun ku cangkang jeung eusi. wangunsisindiran kapanggih dina rumpaka kawih sunda kiwari, saperti anu aya dina kawih " Bubuy Bulan". " Sorban Palid". " Cikapundung". "jeung Kawih " Es Lilin"
Advertisement
Mengenal Rumpaka Kawih Sunda
Loading...