Mengenal Rarangken Barung Pi-eun Dalam Bahasa Sunda Lengkap Dengan Contoh Kalimatnya

Mengenal Rarangken Barung Pi-eun Dalam Bahasa Sunda - Rarangken barung dalam bahasa sunda atau jika dalam bahasa indonesia dikenal dengan imbuhan, awalan dan akhiran, jenisnya cukup beragam, namun pada postingan kali ini admin belajar bahasa sunda akan membahas salah satu rarangken barung pi-eun yang memang kadang terdapat pada kata-kata bahasa sunda yang sering diucapkan dalam bahasa sunda sehari-hari.

Rarangken Barung Pi-eun Lengkap Dengan Contoh Kalimatnya

Rarangken barung pi-eun mengandung arti atau makna " Dapat dijadikan"
Berikut ini beberapa contoh rarangken barung pi-eun yang bisa sobat lihat lengkap dengan contoh kalimatnya.

 • Picontoeun = Pi+conto+eun => Picontoeun
  Artinya : Dapat dijadikan contoh
Contoh Kalimat : Jang Adi sikapna picontoeun sarerea

 • Pihujaneun = pi+hujan+eun
  Artinya : dapat terjadi hujan
Contoh Kalimat : Di langit geus ngadingding pihujaneun 
 • Pilembureun = pi+lembur+eun
  Artinya = dapat dijadikan/dibuat sebuah perkampungan
Contoh kalimat : Leweung belah kaler mah pilembureun 
 • Pigemeseun = pi+gemes+eun
  Artinya = Orangnya bikin gemes
Contoh kalimatnya : Budak eta mah pigemeseun kalakuana teh
 • Pigalareun = pi+galar+eun
Contoh Kalimatnya : Kai lempeng mah hade keur pigalareun
 • Pitihangeun = pi+tihang+eun
Contoh Kalimatnya : Mun teuas mah kaina bisa dijieun pitihangeun
 • pisawaheun = pi+sawah+eun
Contoh Kalimatnya : Lebah lengkob kieu mah alusna keur pisawaheun
 • pitalieun = pi+tali+eun
Contoh Kalimatnya : kudu awi tali ari keur pitalieun mah

Demikian beberapa contoh rarangken barung pi-eun lengkap dengan contoh kalimatnya yang bisa admin bagikan, jika sobat punya contoh yang lain atau ada pertanyaan juga saran bisa tinggalkan komentar pada kolom dibawah. semoga bermanfaat
Advertisement
Mengenal Rarangken Barung Pi-eun Dalam Bahasa Sunda Lengkap Dengan Contoh Kalimatnya
Loading...