Wawancara Dalam Bahasa Sunda

Wawancara Dalam Bahasa Sunda - Mungkin para pengunjung semua sudah tahu apa itu wawancara, ya seperti yang sering kita lihat di berbagai televisi dalam berbagai acara, Agar lebih jelas admin belajar bahasa sunda akan membaha tentang apa itu wawancara bahasa sunda, materi wawancara bahasa sunda, jenis-jenis wawancara bahasa sunda yang tentu harus sobat ketahui.

Wawancara basa sunda nyaeta Komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab, pikeun meunangkeun informasi ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saméméhna.

Langkah-langkah wawancara bahasa sunda:

1. Nataharkeun strategi-strategi :

 • pedoman wawancara/pertanyaan
 • Persiapan teknis. (alat perekam, alat komunikasi, alat tulis jsb.)
 • Persiapan non teknis :pangaweruh ngeunaan topic wawancara, profil umum (karakter) nara sumber, kaparigelan ngawawancara, etika wawancara, perjanjian jeung  narasumber.,
 • pertanyaan sacara runtut ( dina hal nu umum ka nu husus atawa sabalikna).

2. Ngalaksanakeun wawancara : 
sasadu,nanya idéntitas,pertanyaan inti,ngahatutkeun nuhun jeung pamit

3. Ngukur hasil/déskripsi hasil. : 
berita/deskripsi

Tujuan waancara Basa Sunda :


 • Seleksi pagawé
 • Panalungtikan/data
 • Berita

Rupa-rupa wawancara:


 • Wawancara berita, pamadegan/konfirmasi ti anu aya kaitanana
 • Wawancara pribadi, datang langsung ka narasumber dilakukeun sacara rinéh
 • Wawancara ka jalma loba, pikeun meunabkeun umum ngeunaan hiji hal
 • Wawancara dadakan
Advertisement
Wawancara Dalam Bahasa Sunda
Loading...