Isu Virus Corona, Urang Indonesia Mah Kuat

Akhir-akhir ieu warga dunia keur geger lantaran aya virus nu  ngarana virus corona atawa Korona, Nagara tatangga wabeula China keur  geger lantaran kajangkit si corona tea, tah urang indonesia kumaha terutama urang sunda ?

Isu CORONA keur urang Indonesia mah teu masalah.

URANG INDONESIA MAH KUAT- KUAT !!!

Tong boroning virus Corona bahan Tina binatang ....

TONG SENG wae didahar, beuteungna teu nanaon...

Barudak SD geus biasa ngadahar MOLEN...

Malahan kabeh urang Indonesia rata2 geus pernah ngadahar BANGKU SAKOLAAN ngarah pinter cenah...

Kabuktiana saralamet jeung makmur hirupna...

Nginum kopi atawa cai enteh dicampur gula PASIR tetep sehat...

malahan aya nu make gula BATU...

Anu ngadahar KETOPRAK oge aya...

Jajan bakso GRANAT jeung bakso RUDAL

Ngadahar KACANG ATOM tetep sehat... teu ngabeledug siga Hiroshima Nagasaki...

OSENG2 MERCON ge pada resep...

SAMBEL SETAN
RAWON SETAN
MIE SETAN
KIRIPIK SETAN

Kabeh jatahna setan dihuapkeun...
Tinggal setanna nu bingung... kudu ngadahar naon? Kabeh dahareuna dihakan ku manusa...
Wilujeng wayah kieu.
Advertisement
Isu Virus Corona, Urang Indonesia Mah Kuat
Loading...