Dongeng Sasakala Talaga Warna Singkat


Dongeng Sasakala Talaga Warna - Dongeng Sasakala talaga warna merupakan dongeng atau cerita dari daerah Jawa Barat, untuk lebih jelasnya silahkan simak Asal Usul Talaga Warna berikut ini. 

Asal Usul Talaga Warna 


Jaman baheula aya hiji raja nu kacida beungharna, tap hanjakal manehna teu bogaeun budak. Raja geus tatamba kaditu kadieu sangkan prameswari bisa bogaeun budak.


Kulantaran si Raja ieu keyeng kahayangna jeung teu weleh ngadoa teu eureun-eurueun nya dikersakeun ku anuj kawasa sang Prameswari teh ngandung, atuh kang Jeung Raja kacida bungahna ningali Sang Prameswari bisa ngadung the, berarti do’a na di ijabah ku gusti.
N
ya dina waktuna lahir hiji putri nu kacida geulisna. Atuh sang raja jeung pareswari teh mingkin bunga we. Saking ku bungah-bungahna jeung ku nyaahna sagala pamenta putri teh teu aya nu di pungpang. Estu dihayukeun pisan. Nya istilahna mah di ogo pisan ku raja jeung prameswari teh.

Ngan hanjakal pisan saparantos rumaja putri adat jeung tabeatna goreng pisan kanu jadi rama jeung ibuna nyaeta raja jeung prameswari tea. Sakitu sagala kahayangna tara aya anu di pungpang teh.

Raja jeung Prameswari mindeng ceurik lamun inget kana sifat jeung tabeat nu jadi putrina the.

Dina hiji poe eta putri teh aya kahayang, tapi ku raja teh eta kahayang putri teh teu bisa ditedunan. Atuh gantawang wae eta siputri the nyarekan bebeakan ka raja. Intan berlian anu pamere raja salaku bapana di awur-awur hareupun raja, sirikna hateu kana pameunteu raja sareng prameswari ngawurkeunana teh. 

Kitu kersana nu maha kawasa na atuh ari burial the cai tina taneuh beuki lila beuki ngagedean, nu akhirna karaton jadi kakeueum , langit leungit karaton timbul talaga.

Loba nu kawenehan dina talaga the sok katingali sarpaning warna warni nu matak endah katingalina, ceunah cek carita eta the intan permata anu diawrukeun ku putri tea.  


Kosakata Singkat : 

  • Tatamba : Berobat
  • Dipungpang : Di Tolak, 
  • Tabeat : Sifat
  • Mindeng : Sering
  • kakeueum : Tenggelam


Advertisement
Dongeng Sasakala Talaga Warna Singkat
Loading...