Contoh Kecap dan Kalimat Rarangken Hareup Silih

Rarangken Hareup Silih - Pada postingan sebelumnya admin sudah memberikan contoh rarangken barung Pi-eun lengkap dengan kecap serta contoh kalimatnya, Pada postingan kali ini admin Belajar Bahasa Sunda akan membahas tentang Rarangken Hareup Silih.

Mungkin sobat pernah mendengar Percakapan bahasa sunda yang didalam percakapan tersebut terdapat kata silih, misalnya silihgenti, silih toel dan sebagainya.

Rarangken silih mengandung arti Saling, misalnya silih toel = silih= Saling , Toel = Colek,

Berikut adalah beberapa contoh Kata (kecap) Rarangken Hareup silih
 1. Silihbantu ( Saling bantu)
 2. Silihdupak ( Saling Tabrak)
 3. Silihbabuk ( Saling Pukul)
 4. Silihsampeur ( Saling Jemput)
 5. Silihbejaan ( Saling Memberitahu)
 6. Silihtanya ( Saling Bertanya)
Berikut adalah contoh penerapan Rarangken Hareup Silih pada kalimat berikut :
 • Lamun jeung tatangga mah kudu daek silihbantu
  (Kalau dengan tetangga itu harus mau saling bantu)
 • Danu Jeung Bimo sok silihsampeur lamun indit ka sakola
  ( Danu dan Bimo suka saling jemput kalau mau berangkat ke Sekolah )
 • Mun aya beja nu hade urang silihbejaan 
  ( Kalau ada berita baik kita saling beritahu/ berikabar)
Demikian artikel Contoh Kecap dan Kalimat Rarangken Hareup Silih yang bisa admin bagikan, semoga bermanfaat dan membantu sobat yang sedang belajar bahasa sunda
Advertisement
Contoh Kecap dan Kalimat Rarangken Hareup Silih
Loading...