Contoh Pupuh Maskumambang Sunda Lengkap Dengan Artinya

Hallo baraya semua, pada postingan sebelumnya Admin belajar bahasa sunda sudah membagikan beberapa contoh pupuh lengkap dengan artinya, seperti yang kita tahu bahwa pupuh adalah bentuk sastra sunda yang berbentuk puisi, yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. ( guru wilangan, guru lagu, dan watek). Nah pada kesempatan kali ini admin akan membagikan beberapa contoh pupuh masukmambang yang lengkap dengan arti dalam bahasa Indonesia agar sobat bisa lebih mengerti dan memahami maksud dari pupuh maskumambang tersebut.

Pupuh Maskumambang

Ciri lirik pupuh maskumambang adalah isinya tentang sakit (nyeri), nelangsa, atau pedih (peurih). Selain itu, maskumambang juga memiliki patokan sebagai berikut.

  1. Pupuh maskumambang terdiri atas 4 padalisan.
  2. Guru wilangan dan guru lagu dalam padalisannya ialah 12i, 6a, 8i, 8a.

padalisan artinya sama dengan baris, guru lagu yaitu suara vokal pada ujung baris, dan guru wilangan adalah jumlah engang atau suku kata pada setiap baris.

Jumlah suku kata dan suara vokal akhir baris lirik pupuh maskumambang adalah:

  • Baris ke-1: 12 suku kata, suara vokal ujung baris (i).
  • Baris ke-1: 6 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
  • Baris ke-1: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (i).
  • Baris ke-1: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).

Contoh Pupuh Maskumambang Sunda

Berikut ini adalah beberapa contoh pupuh maskumambang yang paling populer

He barudak kudu mikir ti leuleutik (Hai anak-anak harus berpikir dari kecil)
Maneh kahutangan ( Kalian berhutang)
ku kolot ti barang lahir ( Ke orangtua dari sejak lahir)
nepi ka ayeuna pisan ( sampai sekarang ini)

Kudu hormat ka sepuh ka Kulawargi
ulah lalawora
lobakeun  silaturahmi
Ka batur reujeung baraya

Hulu abdi karaosna langkung nyeri
tulang asa bejad
tanduk mah pon kitu deui
taya raoskeuneunnana

Na dikinten abdi mo ngarasa nyeri
pedah kabisan
tapi yaktosna mah abdi
ngan bakating kumawula

Oge margi anjeun rupina ka abdi
miwarang jeung maksa
buktina disina jurit
kalawan jeung dihatean

Pileuleuyan dunya pisah sareng abdi
moal bisa panjang
abdi ningal bumi langit
rek mulang ka kalanggengan

Anak manuk dikatepel budak jail,
jangjangna getihan,
rek hiber teu bisa usik,
duh manusa kaniaya.

Hey manusa mana kaniyaya teuing
Teu aya rasrasan
Kawula make disumpit
Naha naon dosa kula

Naha abong-abong teuing
Nasib abdi jadi hewan
Digawekeun beurang peuting
Dirangket taya rasrasan

Duh manusa mana kaniaya teuing
teu aya rasrasan
abong ka mahluk nu laip
nyiksa henteu jeung aturan

Anu ngurus matak hésé matak pusing,
sumawon rugina,
ngan kolot anu gumati,
ngaméménan salawasna.

Maranéh téh kudu baé boga pikir,
keur mulang tarima,
ka kolot rék males asih,
di mana geus cumarita.

Mun maranéh salawasna caang pikir,
hayang tumarima,
ka kolot tuhu babakti,
tangtu manggih kasenangan.

Advertisement
Contoh Pupuh Maskumambang Sunda Lengkap Dengan Artinya
Loading...