Carita Sunda Judul " Ti Bekok Mimiti"Deden jeung Edoh panganten anyar...:

Maranehna kar ek balik ti bulan madu..

Nepi ka lemburna si Deden hayang mere kejutan keur pamajikanna nyaeta hiji imah nu dibeli keur si Edoh...

Deden : "Neng, Akang hoyong masihan sesuatu ka Neng".

Edoh. : "Naon 'kang?"

Deden : "Tapi soca Neng kedah ditutupan ameh suprise !!

Edoh : "Mangga 'kang..."

Singkat carita si Deden nungtun si Edoh ka imah anyarna..

Nepi ka imah anyarna si Edoh teu kuat ngulibek beunteung hayang hitut...

Si Edoh nahan2 pihituteun da tara pernah pisan hitut harepeun si Deden komo bari keur_moment_ kieu 
mah mantak pieraeeun pisan pikirna..


Tapi si Edoh teu beak akal..

Edoh : "Kang meni asa atooh pisan Edoh teh dugi halab - hab hoyong eeut..."

Deden : "oooh manga Neng ku Akang pang nyandakeun ... calik antosan nya geulis.."

Sabot si Deden geus jauh sora lengkahna..

Edoh : "tuut.." ( ngalurkeun hitut rada di tahan bisi kadangueun ku salakina )

Teu kungsi lila Deden datang ngasongkeun gelas ka si Edoh

Edoh : "Akang ieu mah teu amis da Edoh hoyong cai amis" ( na pikir si Edoh ...ah can sebeuh hitut teh )
Deden : "Mangga Neng geulis pujaan Akang..ku Akang bade digulaan ( bari ngaleos deui k dapur )
Edoh. : "tuuuuut...." ( langsung hitut deui sabot lengkah salakina ngajauh )

Deden datang deui bari ngasongkeun cangkir kana panangan Edoh..

Edoh : "Aah akang mah kirang amis !!"
( gussstiii ieu hayang keneh hituutt na pikir si Edoh bari ngarapetkeun suku nahan pihituteun )

Deden : "Muhun ... Muhun urang tambihan deui weh gulana ... " ( bari ngaleos mawa cangkir deui ka dapur )


Sabot salakina ngajauhan....

Edoh : "tuut... broooott !!!"
( ploooong tah pihituteun geus kaluar kabeh pikir si Edoh bari gumujeung laun_ )

Si Deden dongkap mere cangkir kapanangan Edoh...

Ku Edoh di suruput ....meuni nikmat maknyooss pisan kang

Deden : "Ayeuna urang buka nyak Neng panutup socana ku Akang.." ( bari muka tali nu nutupan panon si Edoh )

Edoh : "Alaaaaah Mamah.. Papah... Abahh.. Ambuuuuu... Geuning araya di darieu !!!
Ti iraha araya didieuna ?????" ( bari ruyray beureum beungeut ningali kolot si Deden jeung sakabeh keluargana aya didinya )

Sarempak kabeh ngajawab:

"TIBEKOK MIMITI !!!!"
Advertisement
Carita Sunda Judul " Ti Bekok Mimiti"
Loading...