Carita Sunda | WEUREU BEULEUM PEUTEUY


WEUREU BEULEUM PEUTEUY

Keukeu jeung Deudeu keur reureuh deukeut beus beureum. Beuheung Deudeu euleugeug neuteup peuteuy meuhpeuy jeung leubeut deukeut keurseus teuleum.

"Euleuh-euleuh, deungeun teureuy Keu." Ceuk Deudeu teu euleum-euleum. Keukeu ceuleumeut nyeueung peuteuy leubeut jeung beuneur deukeut beungkeut seureuh.

"Heueuh, Deu. Eunceup yeuh, meuleum peuteuy jeung beunteur keur nyeubeuhkeun beuteung. Keukeu geus leuleus neureuy beunceuh geuneuk jeung keuyeup reuneuh teu eureun- eureun." Keukeu meuredeuy.

 Deudeu nyeuleukeuteuk, " Heu...heu...heu.. Keukeu...Keukeu.. Neureuy beunceuh jeung keuyeup reuneuh ?" Geuleuh Keu jeung teu seubeuh. Leuheung peuyeum nyeubeuhkeun beuteung jeung teu geuleuh." 

"Deudeu !" Keukeu ngeuleuweuh.Leungeun Keukeu ngeukeuweuk beubeur beureum Deudeu. Peureup Keukeu deukeut beungeut Deudeu. Beungeut Keukeu euceuy.

"Beuteung-beuteung Keukeu, beunceuh jeung keuyeup leueuteun Keukeu. Teu Deu, Keukeu teu geuleuh." Keukeu nyeuneu.

"Heureuy Keu.." Ceuk Deudeu keueung neuleu Keukeu neugtreug. "Keukeu eudeuk beuleum peuteuy ?"

"Beuleum peuteuy  ?" Eudek Deu, meungpeung peuteuy keur meuweuh jeung beuneur. Neureuy  beuleum peuteuy jeung leupeut, leuh eunceup." Keukeu meureudeuy, beungeut Keukeu geus teu euceuy.

"Keukeu teu ceuceub nyeueung Deudeu ?" Ceuk Deudeu keukeuh keueung.

"Teu Deu, Keukeu geus teu ceuceub." Keukeu neuteup Deudeu seukeut. Deudeu reueus neuleu Keukeu geus teu peupeuleukeuk.

Keukeu jeung Deudeu ngeureuyeuh neureuy beuleum peuteuy teu eureun-eureun. "Teureuy Deu...! Meungpeung seueur, peupeujeuh." Ceuk Keukeu geugeut.

Deudeu nyeuleukeuteuk. Keukeu nyeukeukeuk.

Leuh, Keukeu jeung Deudeu weureu beuleum  peuteuy.


# Carita meunang mulung

(copas)

Advertisement
Carita Sunda | WEUREU BEULEUM PEUTEUY
Loading...