Kaduhung Bag. 6 | Carita Sunda

Assalamu alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, wilujeng tepang deui baraya sareng simkuring admin Blog Belajar Bahasa Sunda dina postingan anu medar carita sunda nyambung atawa disingkat CarNyam dina judul carita " KADUHUNG" karangan Teh Lina Herlina. anu ayeuna parantos nincak kana bagian ka-6. Mangga urang lajeungkeun caritana. 

KADUHUNG

Bagian ka-6

Karangan Lina HerlinaTeu karasa, waktu geus maju ka tengah peuting. Tapi, Dinda masih kénéh anteng ngobrol jeung Diki dina WA.

"Néng, Aa badé naros ka, Néng. Tapi, Néng kedah jujur, nya.!" ceuk Diki nanya heula. 

"Badé naros naon, Aa?" Dinda malik nanya.

"Ari Néng, masih kénéh aya rasa cinta teu ka, Aa? Jujur, Néng. Aa mah masih kénéh aya rasa cinta, ka Néng téh." Pok Diki bari nanya.

Ningali eusi WA ti Diki, Dinda ngarasa bungah pisan, sabab haténa sarua jeung manéhna. Haté Dinda kumalayang kana mangsa anu ka tukang.

"Sami, Aa! Kuring ogé masih kénéh aya rasa cinta, ka Aa," témpas Dinda bari mésem.

"Alhamdulillah, atuh. Tapi, Néng! Aa mah geus teu boga nanaon, ayeuna mah. Aa mah digawé ogé, jadi kuli bangunan. Matak, waktu harita Aa teu méré iber pisan sotéh, sabab Aa jadi jalma sangsara. Aa sieun, Néng teu nampi deui cinta Aa, lamun ningali kaayaan Aa anu sangsara." Pok Diki jéntré.

"Naha Aa nyarios kitu? Néng mah geus nyaah ka Aa téh. Cinta Néng teu mandang rupa jeung harta. Lamun harita Aa wakca balaka, Néng pasti narima kaayaan Aa," témpas Dinda rambisak.

Dinda teu nyangka alesan Diki ninggalkeun manéhna téh, pédah Diki geus katalangsara. Padahal, lamun Diki jujur ka Dinda, tangtu manéhna moal nalangsa nepi ka waktu anu lila.

"Hampura nya, Néng! Aa geus ninggalkeun Néng. Aa bingung pisan harita téh, Aa teu mikir ka hareupna."

"Aa, téga pisan ka, Néng! Néng, nepi ka nalangsa mikiran, Aa."

"Sakali deui hampura, nya? Aa geus nganyerikeun haté, Néng," ceuk Diki dareuda.

"Muhun, wios wé nu atos mah da moal tiasa uihan deui, mémang geus nasib kuring meureunan kudu siga kieu. Tapi, nu penting ayeuna mah urang tiasa paamprok deui sanajan ngan ukur dina WA," ceuk Dinda.

"Ameng ka dieu atuh, Néng!" Ajak Diki.

"Mémangna moal nanaon, kitu? Ari istri Aa, kumaha?" Dinda malik nanya.

"Aa mah di dieu téh ngontrak nyalira, Néng. Pun bojo mah di lembur jeung pun anak,"

"Hm ..., enya, atuh." Témpas Dinda ngaenyakeun.

"Alhamdulillah. Sok atuh, geura kulem heula ayeuna mah, apanan énjing ogé bakal pendak sareng Aa."

"Muhun, atuh, Aa!"

Baca Oge Carita lainna :

Carita Nyambung Tongeret

Carita Nyambung Si Rebing

Dinda langsung ngahayukeun ajakan Diki, sabab harita geus pernah ménta idin ka salakina. Jadi, geus pasti moal nanaon lamun manéhna papanggihan jeung Diki.

Bari mésem, Dinda ngagolépak dina korsi bari jeung ngalamunan poé isuk anu bakal panggih jeung Diki.

Diki anu dipikabogoh jeung dipikanyaah ku manéhna.

Dinda geus hayang geura isukan. Tapi, panonna hésé dipeureumkeun kénéh, haténa inget waé ka Diki.

Teu kungsi lila, torojol Sahrul kaluar ti kamarna laju nyampeurkeun Dinda anu ngagolér dina korsi.

Ti kajauhan, Dinda ningali Sahrul nyampeurkeun, ahirna manéhna  ngahaja api-api  saré sangkan Sahrul teu loba nanya.

Ningali Dinda anu geus tibra bari masih kénéh nyepengan hapé, Sahrul gogodeg laju ngangkat awakna.

Isukna. Saperti biasa, Dinda nyiapkeun sagala kaperluan  salakina anu rék indit digawé.

Bari ngawih, kadang diselangan ku sura-seuri sorangan. Dinda ngarasa meunang kabungah anu dipikahayang ku manéhna ti baheula.

Song, Dinda ngasongkeun kopi ka Sahrul bari pok nyarita, "Aa, ayeuna kuring badé papanggihan jeung Diki téa, di imahna Ratna. Wios teu, A?"

"Muhun, mangga, Néng. Tapi, omat nya. Ulah ka imahna Diki! Cekap di imah Ratna wé papanggihanana. Néng téh, apanan tos nikah sareng Aa. Kedahna mah teu kénging manggihan Diki. Ngan, Aa mah alim disebat égois alias hayang meunang sorangan. Aa moal curak-carék, asal Néng apal kana batesanana!" pok Sahrul nepi ka écés jéntré pisan. 

"Muhun, Aa!" témpas Dinda bari imut ngagelenyu.

Sanajan Sahrul ngidinan, tapi Sahrul rada melang lamun ningali Dinda papanggihan jeung urut kabogohna. Sahrul boga pamikiran, nu ngaranna Diki téh, lain jelema bener. Tapi, Sahrul teu bisa nyarék. Dalah kumaha ogé, Sahrul hayang ningali Dinda meunang kabungah, sanajan matak nyeri ka nu manah. Ku ningali Dinda bungah ogé, Sahrul pasti milu bungah.

Sanggeus bérés mumuluk, Sahrul indit digawé dibarengan ku rasa bungah bisa nyenangkeun haté Dinda. Saméméh indit digawé, Sahrul amitan ka Dinda. Sahrul ménta dido'akeun,  sangkan dilancarkeun dina  sagalana.

Sahrul indit digawé, sedengkeun Dinda asup deui ka imahna laju gep ka nu hapé.

"Assalammualaikum!" Dinda ngirim pesan WA ka Ratna.

"Wa'alaikum salam. Aya naon, Din?" témpas Ratna bari malik nanya.

"Éh, Rat. Kuring geus jangjian jeung Diki, ayeuna!" pok Dinda dina WA bari sura-seuri sorangan.

"Aslina? Ari salaki Dinda, kumaha?" tanya Ratna panasaran.

"Teu nanaon. Apanan kuring ka dinya téh, dibarengan idin ti salaki!"

"Teu salah, Dinda? Boga salaki téh, bageur-bageur teuing. Gedé pisan rasa percayana ka Dinda!" pok Ratna asa teu percaya.

"Heueuh. Salaki abdi mah, mémang bageur pisan."

"Kahadé, tah. Ulah nepi ka disalah gunakeun kapercayaan anu jadi salaki téh. Diluaran mah geus jarang salaki samodél kitu. Moal aya, malahan mah." Pok Ratna ngingetan.

Ningali eusi omongan, dina WA ti Ratna, Dinda rada ngahuleng sakedeng. Sabab, anu diomongkeun ku Ratna, da mémang bener ayana. Tapi, haté Dinda masih pinuh ku rasa panasaran. Haténa geus sono jeung hayang pisan papanggihan jeung Diki. Sanajan mikiran omongan Ratna, tapi haténa masih keukeuh hayang papanggihan. 

Nu penting mah salaki geus ngidinan. Gerentes haté Dinda.

"Jam sabaraha, jangjianna?" tanya Ratna.

"Jam sabelas," témpas Dinda.

"Oh, enya, atuh. Kuring bébérés heula bilih anjeun kaburu ka dieu!" ceuk Ratna, nutup obrolan.

Sabot ngobrol dina WA jeung Ratna, Dinda bébérés di imahna, tuluy nyiapkeun sagalana keur indit ka teun Ratna. Ti mimiti nyiapkeun bajuna, mandi, tuluy manaskeun motorna. Teu poho, Dinda mawa dahareun, béréeun keur Diki. Ari kangaranan hirup ngontrak bari jauh ti pamajikan mah pasti kadaharanna ogé, saaya-aya.

Cag...

Kaduhung Bag. 5        Kaduhung Bag. 1        Kaduhung Bag.7

Advertisement
Kaduhung Bag. 6 | Carita Sunda
Loading...