Contoh Naskah Upacara Adat Sunda Pangbagea

Upacara adat sunda atau lebih dikenal di masyarakat dengan nama Lengseran ini adalah upacara yang sering diadakan dalam resepsi pernikahan bahkan upacara adat sunda ini juga sering diadakan ketika kenaikan dan perpisahan di sekolah. Berikut ini adalah contoh Naskah Upacara adat sunda Pangbagea. 

CONTO NASKAH UPACARA ADAT PANGBAGEA

 

1.    1. PROLOG

Batur jenuk mangka weruh

Balarea mangka waspada

Papayung agung mancuh saestu

Emban mapayang tandana naratas jalan

Kalayan nyebat bismillahirrohmanirrohim

Upacara mapag panganten dikawitan

(Goong 3 X)2.    2. GENDING BUBUKA

(Boboyongan)

3.    3. RAJAH LENGSER

Amit ampun nya paralun

ka gusti nu maha suci

Neda pangraksa pangriksa

Para abdi-abdi seni

Kulon wetan kidul kaler

Luhur handap tengah sisi

 

Pun sampun ua hapunten

Manawi tatamu saha

Rumaos ua leleda

Sakedap antosan heula ua munut kasalira

Seja ngebarkeun bewara ka sakumna balarea pun sampun

Kula ngebarkeun nu sumping

Tuh atra ngaleut ngalabring

Der gending geura ramekeun bral miang geura papagkeun

Bur payung geura bukakeun

Bur payung geura bukakeun

Bur payung geura bukakeun4.    4. PANGAPUNGAN

(Tari Payung)

Nya urang papantunan

Kumelendang jeung kalangkang..........Baheula

Baheula sapajajaran saprabu

Sabale gandrung

Nu gandrung kasunda tandang...........Urang

Urang nindang jejemplangan

Ngajemplang jemplingkeun diri

Ulah rek kabareurangan

Sipelung ngalingkung lembur

Pedang urang rarancagan

Rancag batan kuda lumpat

Tarikna ku dedegungan

Debat kabalae rancage........hayu diditu

Ngempur gumebyar

5.   5. LENGSER MIDANG

Kunang-kunang

Tuh wa lengser leumpang gandang mani ginding

Lir satria leumpang gandang seja midang

Totopongna condong udatna julat jalitrong

Kumisna ngaroyom teu beda jeung maung ompong

 

Dikampret ngelebet henteu weuleh rurat reret

Panona meletet bari reujeung kulat kelet

Leumpang bari dangah sieun pisan salah lengkah

Sakapeung balangah ampir tigebrus ka kulah

 

Batur-batur aya nu rek kajadian

Aya tatamu garinding

Aya menak nu garandang

 

6.    6. SUNGKEM LENGSER PAPATET

Paralun lain mantunkeun

Lain ngabade badekeun

Palias kabina bina

Lain ngusik kula mandi

Maksad rek leumpang munggaran

Wiwitan seja lumampah

Mukakeun lalangse pipinding

Muka lawang kabagjaan

 

7.    7.CATRIK HANJUANG

Pelakeun hanjuang siang

Tancebkeun handeuleum sieum

Dina jajantung urang duaan

Teundeun sampeureun mangsa rek datang

 

Pasangkeun subaya cinta

Kaitkeun pasini batin

Sina gumulung ngajadi hiji

Cangreud sing pageuh mangkade udar

 

Tembongkeun deudeuh kameumeut

Tepungkeun  rasa kanyaah

Sina gumulung ngajadi hiji

Geura prak simpay rasa duaan

 

8.      GENDING PANUTUP


Advertisement
Contoh Naskah Upacara Adat Sunda Pangbagea
Loading...